วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดพิธีทำกิจกรรมจิตอาสา #หนึ่งล้านความดี และ ชื่นชม ให้กำลังใจ น้องๆเยาวชน คริสเตียนจิตอาสา คริสตจักรโปรเตสแตนท์ จ.เชียงราย ทำกิจกรรม ทำความดีเพื่อพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมี อ.พันกร จะนี่ คณะกรรมการคริสตจักรโปรเตสแตนท์ จ.เชียงราย และเยาวชนคริสเตียน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ยังมี นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา นายณรงศักดิ์ ขันทะ หน.ฝ่ายการกีฬา นางสาวสุมิตรา บางขะกูล หน.ฝ่ายการท่องเที่ยว นางสาวณิชาภา สันธิ หน.ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.เชียงราย เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
 
โดยเยาวชนคริสเตียนจิตอาสาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมกันกับ กปจ.ต่างจังหวัด อีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นการทำกิจกรรม ทำความดีเพื่อพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการทำความดีเพื่อพ่อ เพื่อสังคม เป็นเยาวชนที่ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อแสดงความรักของพระเจ้าต่อสังคมที่เราอยู่ และสนับสนุนให้กำลังใจแก่บุคลากรภาครัฐที่ทำงานอย่างเต็มกำลัง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME