เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกิน และการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม พร้อมเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวให้แก่ราษฎรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ท้องที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11,294 ราย เนื้อที่ 18,529 แปลง จาก นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้กับผู้แทน 6 ตำบล ใน อ.แม่แจ่ม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อบต. กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 

ปลัด ทส. กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาใน อ.แม่แจ่ม ให้สำเร็จลุล่วง การมอบสมุดประจำตัวผู้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นต่อไปจากนี้ คือ ปฏิญญาว่าด้วยการบริหารจัดการแม่แจ่มโมเดล ที่จะนำแม่แจ่มไปสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME