วันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะพระสงฆ์-สามเณรกว่า 80 รูป จาริกธุดงค์โครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่10 ฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะไปจาริกที่ประเทศ อินเดีย เนปาล ได้เดินทางมาถึงป่าตึงริมกก โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมือง จ.เชียงราย ที่ทราบข่าวต่างยินดี พร้อมทั้งเตรียมข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อนำมาถวายเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์ได้สอบถามจากคณะพระสงฆ์ และสามเณรกว่า 80 รูป ที่เข้าร่วมโครงการจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาปีที่ 10 ฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะไปจาริกที่ประเทศ อินเดีย เนปาล โดยท่านได้เดินทางมาจากวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง เดินเท้าธุดงค์ผ่านเส้นทางต่างๆ มุ่งหน้าสู่วัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงรายตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2566 -วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และคณะศรัทธาผู้ติดตาม เดินทางร่วมกว่า 80 รูป

ซึ่งกำหนดการคณะพระสงฆ์-สามเณรกว่า 80 รูป ดังนี้

27 ธันวาคม 2566 เข้าพัก ป่าช้าหมู่5 บ้านป่าตึงริมกก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

28 ธันวาคม 2566 จุดที่พัก คือ วัดสุวรรณคีรี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

29 ธันวาคม 2566 จุดสุดท้ายวัดดอยเทพนิมิต ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โดยมีการทำวัตรเย็น และ ทำวัตรเช้า ผู้ใจบุญ สามารถไปร่วมใส่บาตรและถวายภัตตาหารได้เวลา 07.30 น. สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME