ททท. ชวนมา “หลงแสงเวียง” กับ “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อเวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. ร่วมเปิดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” สร้างสีสันบรรยากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ร่ายมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา ด้วยเทคนิคการใช้แสง เสียง ผสานศิลปะ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประดับ 15 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด เพิ่มอัตราพักค้างคืน ดันจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียน 130 ล้านบาท

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการมุ่งส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful Travel) ผ่านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based Tourism) เพื่อให้เกิดตำนานการเดินทางท่องเที่ยวมิติใหม่ โดย ททท. จึงได้หยิบยกอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีปฏิสัมพันธ์ซึมซับประสบการณ์จากท้องถิ่นที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาตัวตน และเติมเต็มความหมายของการเดินทางให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่ง ททท. ได้ต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค ผ่านการเล่าเรื่อง ด้วยการใช้เทคนิคของแสง เสียง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ และช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค ตอบโจทย์พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย ซึ่งจากสถิติปี 2565 พบว่า ชาวไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะหลัก และข้อมูลที่มีการค้นหามากที่สุดคือ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เส้นทางการเดินทางในพื้นที่ และข้อมูลกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ตามลำดับ โอกาสนี้ เพื่อเป็นการเร่งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายภาพรวมรายได้ตลาดในประเทศ ปี 2566 อยู่ที่ 880,000 ล้านบาท ททท. จึงจัดงาน “วิจิตร 5 ภาค” ขึ้นใน 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระยอง และจังหวัดนครพนม โดยงาน “วิจิตร 5 ภาค @เชียงราย หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” ถือเป็นหนึ่งใน 5 พื้นที่ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือและอารยธรรมล้านนา ซึ่งเมื่อประกอบกับความสวยงามของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการเดินท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายในปี 2565 มีจำนวนสูงถึง 3.6 ล้านคน ซึ่งเชื่อว่าการจัดงานวิจิตร 5 ภาค @เชียงราย “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” นี้ จะเป็นกิจกรรม Event Marketing ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาสร้างสีสันบรรยากาศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่และตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้เกิดต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสถึงเสน่ห์วันวานของเมืองเหนือ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายมากขึ้น ชาวเชียงรายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยมิตรไมตรี และยินดีส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า มีความหมาย และน่าประทับใจที่สุดแก่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือน

 

 

15 สถานที่โชว์แสง “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย”

 

งาน “วิจิตร 5 ภาค@เชียงราย”  พร้อมจัดเต็มการแสดงแสง เสียง ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอเมืองเชียงราย เวลา 18.00 – 24.00 น. โดยเล่าเรื่องเมืองเชียงรายผ่านเส้นทางแห่งกาลเวลา บนท้องถนนที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งประวัติศาสตร์ตามแนวคิด  “หลงแสงเวียง ที่เจียงฮาย” ผ่านการจัดแสดง Light up / Mapping / Projection 3D / Light installation และสื่อผสมที่ทันสมัย แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมชมงานในลักษณะ Walking Tour ใน 15 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย อาทิ อาคารเทิดพระเกียรติฯ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ       วัดพระแก้ว วัดมิ่งเมือง สวนตุงและโคม รวมทั้งสามารถนั่งรถรางเที่ยวชมงานได้ฟรี ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังเตรียมนำเสนอการแสดง Highlight ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย(เก่า) อาทิ การจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น การแสดงดนตรี การออกร้านจากผู้ประกอบการในพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการในพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มอบสิทธิพิเศษคูปองมูลค่า 500 บาท ให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายภายในงาน หรือใช้เป็นส่วนลดสินค้าหรือบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงระยะเวลาจัดงาน รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) ร่วมกิจกรรมทางแฟนเพจเฟสบุ๊ก GoNorthThailand ลุ้นรับคูปองส่วนลดมูลค่า       500 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และ 2) สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ณ โรงแรม/ที่พักในจังหวัดเชียงรายอย่างน้อย 1 คืน ในช่วงระยะเวลาจัดงาน เพียงแสดงคีย์การ์ด / เอกสารการจองที่พัก สามารถรับคูปองมูลค่า 500 บาทต่อ 1 ห้องพัก รวมทั้งสิ้น 1,000 รางวัล ทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่าการจัดงานนี้ จะช่วยดันจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียน  130 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาจัดงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมสีสันบรรยากาศในแต่ละพื้นที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : GoNorthThailand, www.wiangoflight.com, TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE