ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง พร้อมด้วย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปที่โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมือง จ.ปัตตานี เพื่อร่วมงานรำลึก 104 ปี มอาหดิลอูลูม และงานเปิดอาคารเรียน 100 ปี มอาหดิลอูลูม โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา ตลอดจนข้าราชการ ส.ส.ในพื้นที่ และคณะผู้บริหารพรรคประชาชาติ ดร.มูฮำมัด หะยีแวฮามะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และนักเรียนปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เก่าของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

โอกาสนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้เปิดกิจกรรมยิงธนู และร่วมยิงธนู ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ ขณะเดียวกันยังมี 10 องค์กรร่วม ทั้งชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มปันจักสีลัต ชมรมอิหม่าม และสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ พันตำรวจเอก ทวี ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี 

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่า กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่หลากหลาย รวมไปถึงการดูแลรับผิดชอบเด็ก ผู้ใหญ่ และทุกคน รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำก็ต้องให้ความยุติธรรม ถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้ บ้านเมืองก็ไม่สงบ เราต้องน้อมรับเพื่อประโยชน์ของประเทศและเพื่อประชาชน และเราจะทำงานเพื่อประชาชน เพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นให้ได้ 

ด้าน พันตำรวจเอก ทวี ได้ขึ้นกล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ไม่ให้ถูกโจมตีจากการกระทำที่ไม่ดี รวมถึงต้องพัฒนาและทำให้พื้นที่ปลอดจากยาเสพติด คนที่ทำหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่รับเงิน เจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมต้องได้รับความเป็นธรรม ต้องไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ไม่ใช้ระบบพวกพ้อง ยึดหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ขอทุกคนร่วมมือทำให้พื้นที่ปลอดยาเสพติดเพื่อลูกหลาน 

พันตำรวจเอก ทวี ยังกล่าวถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คนใหม่ คือ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ซึ่งโอนย้ายไปจากกระทรวงยุติธรรมว่า ถึงแม้ไม่ได้เป็นคนพื้นที่ แต่มีความจริงใจเพื่อมาทำงานให้พี่น้องประชาชน 

“ศอ.บต.คือน้ำเย็นที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นน้ำที่กินได้ สมัยผมดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. ผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่ แต่ก็ได้พัฒนาและแก้ไขปัญหาหลายอย่าง เช่น แก้ปัญหาเครื่องแต่งกายให้ผู้ต้องขังชาย-หญิงในเรือนจำให้ถูกหลักศาสนา การเปิดปอเนาะอิสลามบูรพา หรือปอเนาะสะปอม” 

สำหรับแนวนโยบายที่จะดำเนินการในส่วนของกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ทวี กล่าวว่า ต้องไม่ให้มีการย้ายผู้ต้องขังไปอยู่พื้นที่ห่างไกล เพราะเราพรากเขาไปอยู่ในเรือนจำก็พอ อย่าไปพรากเขาจากสายสัมพันธ์ครอบครัว 

พันตำรวจเอก ทวี ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางและร่วมทำพื้นที่ให้ปลอดยาเสพติด โดยพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะร่วมทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มีความจริงจังในการแก้ปัญหาที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME