เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 66 เวลา 09.00 น. ร.ท. วชิรศักดิ์ ตันชัยสิริมณีกุล หน.ชป.โครงการฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรในโครงการฯ อำนวยความสะดวก ให้กับ นายพงศกร ไกรกิจราษฎฐ์ ครูศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ จังหวัดเชียงราย และคณะ ที่มาทำการฝึกอบรมงานผ้าปักลายพระราชทาน (ผ้าลายดอกรักราชกัญญา) ให้กับราษฎรบ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME