เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ร่วมงานประเพณีสืบชะตาแม่น้ำจัน พร้อมกล่าวคำชลาลัยบูชา ณ ลานกิจกรรมบ้านอาหลู่ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น ส.อบจ.เชียงราย อ.แม่จัน เขต 1 และนางปาริชาติ จิระมณี ส.อบจ.เชียงราย อ.แม่จัน เขต 3 โดยมี นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีฯ 

 

โดยลำน้ำแม่จันเป็นสายน้ำหลักที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนแม่จัน โดยพิธีกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระอุปคุต พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ การอ่านคำกล่าวบทสวดชุมนุมเทวดา คำกล่าวชลาลัยบูชา อ่านปฏิทินการใช้น้ำเพื่อเป็นการเปิดฤดูการใช้น้ำ และกล่าวคำปฏิญาณและคำสาปแช่ง ขบวนแห่บายศรี พิธีขอน้ำต่อเทพยดาผู้รักษาน้ำโดยถวายเครื่องสักการะ ถวายพานดอกไม้ ธูป เทียน อาหาร ประกอบพิธีสืบชะตาน้ำศักดิ์สิทธิ์ และประกอบพิธีกรรมของชนเผ่าทั้ง 5 ชนเผ่า คือชนเผ่ามูเซอ เย้า ลั้วะ อาข่า และชนเผ่าลีซู

 

ลำน้ำแม่จันมีต้นกำเนิดจากดอยสามเส้าน้อย พรมแดนระหว่างไทยกับพม่า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,692 เมตร ไหลผ่านเขตอำเภอแม่จัน เริ่มจากตำบลป่าตึง 19 หมู่บ้าน ตำบลแม่จัน 6 หมู่บ้าน        ตำบลสันทราย 8 หมู่บ้าน ตำบลจอมสวรรค์ 10 หมู่บ้าน ตำบลจันจว้า 6 หมู่บ้าน ตำบลจันจว้าใต้ 6 หมู่บ้าน และตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสน 10 หมู่บ้าน มีเหมืองฝายอยู่บนลำน้ำทั้งสิ้น 18 ฝาย  รวมความยาวของลำน้ำ    ทั้งหมด 77 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 1,197 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

โครงการวิจัยนี้ครอบคลุมพื้นที่ 7 ฝาย ประกอบด้วย

  1. ฝายโป่งน้ำร้อน
  2. ฝายห้วยปู
  3. ฝายประปา
  4. ฝายปู่ขุน
  5. ฝายห้างต่ำ
  6. ฝายป่ายาง
  7. ฝายโพธนาราม
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME