เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนนานาชาติ The 5′” Lead Youth Conference 2024 ณ ห้องประชุมปลูกปัญญา โรงเรียน อบจ.เชียงราย โดยมีดร.ศราวุธ สุตะวงค์

ผู้อำนวยการ รร.อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รร.อบจ.เชียงรสย นางพัฒนา สวยงาม นายวีระยุทธ คีลาวงค์ และดร.อรพิน สุภาวงศ์ ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วย SSA Japan ประเทศญี่ปุ่น, Men 2 Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย, โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย, โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย, โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย และโรงเรียน อบจ.เชียงราย
.
การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนสัมผัสวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนาโลก ในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ บทบาทของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้กับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่จาก 4 ประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดซึ่งกันและกัน อีกทั้งหาแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืน
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME