จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจและบริหารจัดการระบบถ้ำในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจและบริหารจัดการระบบถ้ำในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการสำรวจ ศึกษา วิจัย หรือการทดลองเชิงวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในท้องถิ่น และหารือการจัดงานรำลึก 5  ปี กู้ภัยถ้ำหลวง ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
 
โดยมี Mr. Vern Unsworth MBE Consullant-Extenstion and Survey นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นางรุ่งศรัณย์ บันลือศักดิ์ชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอแม่สาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 
 ในการนี้ นางพรทิวา ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนายวิชชากรณ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE