วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นางเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ หัวหน้าฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาเทนนิส ในการแข่งขันรายการ Tecnifiber-Schools Tennis Junior Toumament 2023 by อบจ.เชียงราย โดยมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14ปี 16 ปี 18 ปีและถ้วยรางวัลประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ณ สนามกีฬาเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
.
ด้วยทางผู้ฝึกสอนประจำสนามเทนนิส และอบจ.เชียงราย ได้ร่วมกับสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการจัดการแข่งขันรายการTecnifiber-Schools Tennis Junior Toumament 2023 by อบจ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เพื่อพัฒนาฝึกฝีมือของเยาวชนเชียงราย และทาง อบจ.เชียงราย ได้ให้การสนับสนุนวงการเทนนิสตลอดมา ซึ่งทาง อบจ.เชียงราย มีนโยบายกีฬาเยาวชนเงินล้าน
ถือเป็นการส่งเสริมให้กีฬาเข้ามามีส่วนสำคัญกับเยาวชน สร้างโอกาสและสนับสนุนส่งเสริม
ให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬานานาชนิด ในการค้นหาสร้างเยาวชนช้างเผือกด้านกีฬาสู่สากลกีฬาประจำท้องถิ่น กีฬาคนพิการ รวมไปถึงส่งเสริมให้เยาวชนทั่วไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาประเภทอื่นๆวางรากฐานเรื่องกีฬามาตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ มุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดระดับภาค ระดับประเทศ ระดับสากล และนักกีฬาอาชีพต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME