Categories
NEWS UPDATE

USAID Enhance ร่วมมือกับ อปท. เปิดโครงการ “สร้างเมืองแห่งการมีส่วนร่วม”

 •  

โครงการ Citizen-centric Youth Incubator (ภายใต้โดรงการ USAID Enhance)

สร้างนวัตกรรม ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการพัฒนาสังคม มีไอเดียสร้างสรรคันวัดกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ “สังคมแห่งการมีส่วนร่วม” กับเราผ่านโครงการ Citizen-centric Youth Incubator มาแสดงศักยภาพของคุณกัน!

 

โครงการ Citizen-centric Youth Incubator ภายใต้โครงการ USAID Enhance เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ อายุ 18 – 29 ปี แสดงความสามารถและสร้างไอเดียนวัตกรรมการจัดการการปกครองโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการปกครองโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และประดิษฐ์ไอเดียนวัตกรรมที่ขยายเสียงประชาชนในการจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรม Hackathon นี้ไม่เพียงแต่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่คนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่สามารถนำไปใช่ในพื้นที่จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากไอเดียนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสที่จะนำาไปใช่ในพื้นที่จริงโดยองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นที่สนใจ

 

1. หากเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้รับอะไร?

 • โอกาสในการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • มีส่วนร่วมในพื้นที่สร้างสรรค์ตั้แต่กระบวนการพัฒนาไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปจนถึงการน่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นมาใช้จริง
 • ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในการสร้างสังคมที่ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
 • ประกาศนียบัตรจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะกิจกรรม Hackathon ทั้งหมด 10 รางวัล

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 18-29 ปี
 • สนใจและมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ในพื้นที่ 8 จ้งหวัดเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ป้ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา เชียงราย น่าน สกลนคร อุบลราชธานี
 • มีความสนใจเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ “สร้างเมืองแห่งการมีส่วนร่วม”
 • มีความรู้และความเข้าใจในบริบทในพื้นที่ และ/หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในจ้งหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา เชียงราย น่าน สกลนคร อุบลราชธานี

3. ระยะเวลาโครงการ

 • เปิดรับสมัคร 28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2567
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 18 มี.ค. 2567
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมอบรมในจังหวัดของตนเอง จังหวัดละ 2 วัน ระหว่าง วันที่ 22 เม.ย. – 8 พ.ค. 2567
 • Hackathon ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ ประมาณสัปดาห์ที่สี่ของเดือนพฤษภาคม 2567
 • Hackathon ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายน 2567 พร้อมกับประกาศผลรางวัล 10 ไอเดียที่ได้รับการคัดเลือก
 • ผู้ชนะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากไอเดียนวัดกรรมที่ขยายเสียงประชาชนในการจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก (Prototype) ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2567

4. วิธีการสมัคร

 • สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้สมัคร หรือ กดลิ้งค์นี้ สมัครร่วมโครงการ
 • ส่งไอเดียแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เช่น วิดีโอสั้น หรือเขียนอธิบายสั้น ๆ และแนบมาพร้อมใบสมัคร
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : USAID Enhance

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

USAID – BIRD เฉลิมฉลองรับวาเลนไทน์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์

 

[English below]

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 ทางเจ้าหน้าที่จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์

 
ที่จังหวัดสงขลา! ดร.สตีเว่น จี. โอลีฟ ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และทีมงาน ได้เข้าพบนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำโครงการ USAID Enhance นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโอลีฟและทีมงานยังได้เข้าร่วมการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือเชิงพันธมิตร (Forum on Constructive Advocacy and Strategic Partnership Collaboration) กับองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐทั้งหมด 47 องค์กร จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย

USAID และองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยขยายเสียงของประชาชน ระบุบริบทโดยรวมของความพยายามด้านการรณรงค์ขององค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสำรวจความเป็นไปได้ของการเป็นภาคีเพื่อยกระดับประเด็นที่มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
การร่วมแบ่งปันความรักด้วยการสร้างภาคีที่เข้มแข็งเป็นสิ่งที่ USAID ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของ USAID เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการการปกครองท้องถิ่นโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง USAID และภาคีทำงานร่วมกันเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยชุมชน
 
 
 
Excited to celebrate Valentine’s Day

 
in Songkhla this February 14! USAID Asia Mission Director Dr. Steven G. Olive and team met with Mr. Amnuay Pinsuwan, Songkhla Vice Governor, to introduce the USAID Enhance project to Songkhla. Mission Director Olive and team also attended the Forum on Constructive Advocacy and Strategic Partnership Collaboration with 47 non-governmental stakeholders across the North, Northeast, and Deep South region.
 
 
At this forum, we discussed ways to amplify citizens’ voices, identify the overall context of advocacy efforts between non-governmental stakeholders and local administrative organizations, and explore possibilities of partnerships to elevate issues of importance to local communities. Let’s spread love by building meaningful partnerships!
Collaboration with local government and non-governmental stakeholders is crucial as we work to strengthen citizen-centric governance. Together we’re forging a shared vision for sustainable and community-driven development.
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : USAID Asia

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงรายต้อนรับ ดร.สตีฟ จี. ดอลีฟ ผอ. USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย

อบจ.เชียงรายต้อนรับ ดร.สตีฟ จี. ดอลีฟ ผอ. USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายวิญญู ทองทัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ให้การต้อนรับ ดร.สตีฟ จี. ดอลีฟ ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และคณะ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานกลางภาคพื้นเอเชีย ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ Enhance โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ในการนี้ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวขอบคุณรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกด้วย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News