Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เชียงราย จัดกิจกรรม”ค่ายเยาวชน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8

 
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้า สนง.เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.) คณะทำงานโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย คณะครู คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมพิธี

 

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดกิจกรรม”ค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL (Pre – IDOL) ประจำปี 2567″ อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการมาเป็น รุ่นที่ 8 โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเป็นผู้นำให้กับ

แกนนำเยาวชน ตลอดเป็นการยกระดับความสามารถด้านทักษะความสามารถพิเศษเช่น การร้องเพลง การเต้น การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เก่งและดี การเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนแกนนำ สามารถเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในปัจจุบัน ตามคำขวัญสโลแกนของโครงการที่ว่า “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด ” 

 

สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน จาก 20 โรงเรียน 

 

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัดเชียงราย สามารถผลักดันเยาวชนให้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศได้ถึง 2 คน เป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านรูปแบบกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เยาวชนให้ความสนใจ ถือว่าเป็น “การใช้สื่อบุคคล” ในการทำหน้าที่เป็นแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต่อไป

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

‘ฟีฟ่า-โกโก้’ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ โครงการ TO BE NUMBER ONE

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงรายนำโดย นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ นำตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 คน ดังนี้

1. TI 121 นายภูริทัต วิฑูรย์ (จูมง)โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
2.TI 013 นายนภัสรวี จันระวัง (ฟีฟ่า)โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
3. TI 047 นายธันวา ธรรมวงค์ (แฟ้ม)โรงเรียนริมโขงวิทยา
4.TI 083 นายยาย่า แอนวัน คาร (ยาย่า) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงรายฝ่ายหญิง ได้แก่
1. TI 048 นางสาวนิตยา ยอดสิงห์ (เบียร์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2. TI 084 นางสาวพัชรี ปานเอี่ยม (โกโก้) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
3. TI 014 นางสาวเมยาวี พิพัฒน์ธราดล (เมย์)โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
4. TI 122 นางสาวธิติยา เมืองทอง (มิว) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 
 
ผลการแข่งขันครั้งนี้ ตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงราย ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ จำนวน 2 คน ได้แก่
1.(ฝ่ายชาย) นายนภัสรวี จันระวัง (ฟีฟ่า) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
2.(ฝ่ายหญิง)นางสาวพัชรี ปานเอี่ยม (โกโก้) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
 
 
จากจำนวนผู้แข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือทั้งหมด 150 คน จาก 17 จังหวัดทั่วภาคเหนือ
พิธีการประกาศรางวัลโดย นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย รอดสุทธิ์ ผอก. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือ
 
 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายพรชัย พรสวรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย และนายบรรจง ปะสาวะโพธิ์ หัวหน้างานยาเสพติดและสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมให้กำลังใจตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News