Categories
ECONOMY

ก.พาณิชย์ ดันกาแฟดอยตุง จ.เชียงราย 1 ใน 24 สินค้างาน THAIFEX ขึ้น Thai Select

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครอง GI อันจะเป็นสิทธิของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้กับสินค้า GI ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชน รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้า GI ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้า GI ทั้งในระดับประเทศและผลักดันการส่งออก นำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ได้เตรียมนำสินค้า GI จากทั่วประเทศเข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าและอาหาร THAIFEX-Anuga Asia 2024 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาชมงาน ได้ทดลองชิมสินค้าและสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า GI ไปยังต่างประเทศต่อไป โดยสินค้า GI ที่มาร่วมแสดงสินค้าในครั้งนี้มีจำนวน 24 สินค้า จาก 21 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น 1.ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 2.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (จ.ร้อยเอ็ด และจ.สุรินทร์) 3.ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ 4.กาแฟดอยตุง(จ.เชียงราย) 5.กาแฟเทพเสด็จ (จ.เชียงใหม่) 6.ชาเชียงราย 7.กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก 8.กล้วยหอมทองพบพระ (จ.ตาก) 9.ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (จ.นครศรีธรรมราช) 10.ส้มโอนครชัยศรี (จ.นครปฐม) ฯลฯ

 

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ โดยดึงเซเลบริตี้เชฟ เช่น เชฟอาร์ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย เชฟเฟิส แชมป์จากรายการ Master Chef ไทยแลนด์ ซีชั่น 2 เชฟจารึก และเชฟบูมจากรายการเชฟกระทะเหล็ก และเชฟเนตร (เนตรอำไพสาระโกเศศ) Commentator ประจำรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย เป็นต้น มาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารรสเลิศจากวัตถุดิบสินค้า GI ให้ได้ชิมและชมภายในบูธ เช่น ต้มข่าไก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี แพนงเนื้อโคขุนโพนยางคำละมุน ผัดกะเพราหมูย่างเมืองตรังของฮิตถิ่นไทยทาร์ตมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วครีมสดเป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และในอนาคต กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนผลักดันสินค้า GI สู่ร้าน Thai Select ในต่างประเทศ ที่มีเครือข่ายกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการส่งออกให้กับสินค้า GI ไทยให้เติบโตในต่างประเทศ นำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงพาณิชย์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME