Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

Street Art Phan, (Phan Pavilion) มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม งาน street Art Phan ,(Phan Pavilion) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นางภัทราวดี สุทธิธนกูล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพานหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ศิลปิน ประชาชน เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

 

 กลุ่มสล่าเมืองพาน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม Street  Art  Phan ,(Phan Pavilion) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของพาวิลเลียน (Pavilion) จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับอำเภอพาน “เมืองพานบ่ใช่เมืองผ่าน” ใครผ่านเมืองพานต้องแวะชม Street  Art ตั้งแต่บริเวณสามแยกวัดชัยมงคลถึงหกแยกอำเภอพาน บนถนนพหลโยธินสายเก่า ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งในอดีตบริเวณนี้ได้รับการขนานนามว่า “ถนนสายมังกร” โดยวาดภาพในรูปแบบสองมิติ สามมิติ เรื่องราวต่าง ๆ ที่สื่อถึงความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอำเภอพาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สนใจศิลปะมาชมบนถนนเส้นนี้ เสริมสร้างเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ศิลปะ สร้างรายได้ให้แก่ชาวอำเภอพาน และเพื่อรองรับงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก” The open world โดยกลุ่มสล่าเมืองพานได้นำกลุ่มเยาวชน Children Art Workshop for Biennale เครือข่ายสถานศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ พร้อมด้วยทีมศิลปินทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 120 คน

 

ทั้งนี้ นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วย นายพานทอง แสนจันทร์ ประธานศิลปินกลุ่มสล่าเมืองพาน ได้นำชมประติมากรรมในขบวนแห่ของอำเภอพาน ภายใต้แนวคิดของพระธาตุจอมแว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจของชาวอำเภอพาน 1 ในพระธาตุ 9 จอม ของจังหวัดเชียงราย ลอยเด่นเป็นสง่าเหนือกลุ่มเมฆ พร้อมด้วยปลานิล ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของอำเภอพาน ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ โดยมี ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ให้คำแนะนำในการตกแต่งขบวนพาเหรดให้ดูสวยงามและมีความโดดเด่นมากขึ้น

 

 

 ในการนี้ ในเวลา 13.00 น. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางพรทิวา ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมกิจกรรม และมอบหมายให้นายเอกณัฏฐ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางเพียรโสม ปาสาทัง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานอำเภอพาน และนายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME