Categories
AROUND CHIANG RAI FEATURED NEWS

ฮักษา คน ดิน น้ำ ป่า กับ บ้านแม่สุภาพ จันแปงเงิน พื้นที่เกษตร

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรยั่งยืน บ้านแม่สุภาพ จันแปงเงิน ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายคุณสุภาพและครอบครัว ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลแม่เงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดพื้นที่เรียนรู้ “เกษตรเยียวยา ฮักษา คน ดิน น้ำ ป่า เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร” ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรกับแกนนำเกษตรกรจากพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และเชียงราย มากกว่า 160 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายปราณพัฒน์ หาญชัย ปลัดอำเภอเชียงแสน จังหวัดชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

 

นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนแรงบันดาลใจของครอบครัวคุณสุภาพแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ เรียนรู้ จากฐานการเรียนรู้ เกี่ยวกับการคืนชีวิตให้ดินจากวัสดุธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสนเพื่ออาหารและรายได้ที่มั่นคงและฐานการเรียนรู้การปลูกถั่วเหลืองพืชทางเลือกหลังนา จากแกนนำเกษตรกรตำบลแม่เงิน นอกจากนี้ยังผู้เข้าร่วมทุกคน ยังได้ทานอาหารและขนม ที่นำวัตถุดิบในแปลงเกษตรคุณสุภาพและเครือข่าย เช่น แกงแคไก่ น้ำพริกผักต้ม น้ำผลไม้จากสมุนไพรในแปลง ส้มตำ เป็นต้น

 

คุณรัตนา ศรีธนะ แกนนำเกษตรกร อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หนึ่งในแกนนำเกษตรเครือข่ายเกษตรกรในโครงการ She Feed the World กล่าวว่า “เห็ดชั่วโคตร ที่ปลูกต้นไม้ เอาเชื้อเห็ดมาเติม มันยะได้มันยั่งยืน สัตว์เลี้ยงทั้งกบ ปลา ที่มีอยู่สามารถขายได้ในราคาที่สูง และที่สำคัญทุกตารางนิ้วมันสร้างอาหารได้ น่าสนใจมาก” ขณะที่ คุณอัมพร จากจังหวัดพะเยา ย้ำว่า “ฉันติดตามคุณสุภาพ จาก Facebook มานาน วันนี้ได้มีโอกาสมาพื้นที่จริง รู้สึกดีใจมาก และเห็นคุณสุภาพทำในสิ่งที่เฮาฮัก ฮักในสิ่งที่เฮาทำ มันคือความสุข ที่ฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงตนเองที่พะเยา”

 

สุดท้าย สุภาพ จันแปงเงิน กล่าวย้ำ ว่า เธอและครอบครัวมีความสุข มีอาหารและรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้เธอยังมีส่วนช่วยให้คนในชุมชนได้รวมกลุ่มทำงานร่วมกันทั้งการพัฒนาด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทผู้หญิง และยุติการใช้ความรุนแรง ที่มีส่วนช่วยให้คนในชุมชนที่เคยประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับเธอ มีความสุข หายจากภาวะซึมเซา ติดเตียงได้ เธอและความครัวมีความสุขมากและจะทำมันต่อไป

 

สุภาพ จันแปงเงิน เล่าถึงชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเธอ เมื่อเธอลุกขึ้นมาเผชิญกับปัญหาที่เธอไม่คิดว่ามีทางออก….

จากความพยายามของ สุภาพ จันแปงเงิน และครอบครัว ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาที่เธอได้รับมรดกของพ่อแม่ สู่ระบบเกษตรผสมผสาน การส่งเสริมบทบาทหญิงชาย มีหน่วยงานหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน เทศบาลตำบลแม่เงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เงิน ได้เข้ามาสนับสนุนครอบครัวคุณสุภาพ ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ และหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ามาร่วมสนับสนุน คือ โครงการ She Feed the World ดำเนินงานโดย มูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก PepsiCo Foundation โดยการประสานงานจาก องค์การแคร์ นานาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน ประเทศ และโลก และความมั่นคงด้านรายได้ของครัวเรือน

 

วันนี้ทุกตารางนิ้วในพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 75 ตาราวาง คือ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตรที่อาศัยความเกื้อกูลกันของสิ่งต่างๆในแปลง โดยไม่ใช้สารเคมี มีความหลากหลายของพืช สัตว์ และเห็ดนานาชนิด มีพืชหลายระดับตั้งแต่พืชหัว พืชคลุมดิน พืชและไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม้ผลระดับสูง ไม้ผลและไม้ใช้สอยที่เป็นไม้เด่นหรือไม้ที่มีเรือนยอดสูงสุดในแปลง ซึ่งช่วยเกื้อกูลในการเจริญเติบโตของสัตว์ ทั้งหอย สัตว์น้ำ แมงและแมลง นก หนู กระรอก งู ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ได้สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ใหกับครอบครัว ความสำเร็จนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด ซึ่งพิสูจน์ได้จากรางวัลมากมายที่ คุณสุภาพ และครอบครัวได้รับ

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มูลนิธิรักษ์ไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME