Categories
NEWS UPDATE

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” โดยความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ณ ควอเทียร์ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร
 
“เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาการปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera บนพื้นที่สูงของประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มการปลูกและขยายพันธุ์ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกต้นชาน้ำมันในพื้นที่บ้านปางมะหันและบ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กว่า 3,464 ไร่ คิดเป็นต้นชาน้ำมัน 623,397 ต้น ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,305 คน จาก 30 หมู่บ้าน ซึ่งราษฎรเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการดูแลต้นชาน้ำมัน และส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อผลิตเป็นน้ำมันบริโภคที่มีประโยชน์ต่อคนไทย จึงเรียกได้ว่าการปลูกต้นชาน้ำมันนี้ ต้นทางคือการฟื้นป่า ปลายทางคือน้ำมันเมล็ดคามีเลียคุณภาพ ก่อเกิดประโยชน์แก่ราษฎรได้อย่างแท้จริง
 
โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” โดยทรงวางสัญลักษณ์รูปหัวใจบนขวดน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ และทรงวาดภาพขวดน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ลงบนสัญลักษณ์รูปหัวใจ พระราชทานเป็นที่ระลึกในการจัดงาน พร้อมทั้งทรงปรุงอาหารโดยใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ โดยทรงปรุงเมนู “ไข่เจียววังสระปทุม (ไข่เจียวสวรรค์)” พระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมงาน
 
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวน้ำมันเมล็ดคามีเลีย และการจัดแสดงผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกของผลชาน้ำมัน สายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า โดยกลุ่มทอผ้าไหมจากศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านโนนเสาเล้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงงานศิลปะ Heart Installation จากศิลปินรับเชิญภายใต้คอนเซ็ปต์ “Born from Heart, Made for Health”
 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้ทรงพระดำเนินไปยังพื้นที่จัดงานบริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G เพื่อทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆ ประกอบด้วย ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ร้านค้าภายในกูร์เมต์ มาร์เก็ต และร้านพันธมิตรที่เข้าร่วมงาน อาทิ ครัวการบินไทย ร้านตั้งใจย่าง ร้านปาท่องโก๋เสวยคาเฟ่ ร้านผัดไทยไฟทะลุ ฯลฯ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มูลนิธิชัยพัฒนา

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME