Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

โครงการฟ้าขาวกลับบ้าน (Let’s Reunite! CRMS.6) ครั้งที่ 2

 
วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย
ร่วมกับชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรม “ฟ้า-ขาวกลับบ้าน” (Let’s Reunite! CRMS.6) ครั้งที่ 2
 
 
โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาท กับทาง คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย
 
 
ซึ่ง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้เปิดการศึกษาครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2542 ภายใต้นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มพูนศักยภาพทางการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนของ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีฯ และปัจจุบันศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นัดพบกัน 20 กว่ารุ่น และร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อมเชื่อมความสามัคคี พร้อมดูแลช่วยเหลือกันต่อๆไปในอนาคต
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME