Categories
FEATURED NEWS

“กรุงไทย” ผนึก “IBM” ตั้งบริษัทร่วมทุน ขับเคลื่อนธุรกิจหลัก สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

 
ธนาคารกรุงไทย และ IBM ประกาศความร่วมมือ ตั้งบริษัทร่วมทุน “IBM Digital Talent for Business” มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมนานาชาติ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคารให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยประกาศ ความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ IBM ผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับโลก โดยจัดตั้งบริษัท  ร่วมทุน IBM Digital Talent for Business (IBMDT) เพื่อยกระดับด้านไอทีของธนาคารในทุกมิติ มุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การดำเนินงานด้านไอที และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธนาคาร ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

ความร่วมมือในครั้งนี้ ตอบโจทย์ธนาคารในด้านการเสริมสร้างทักษะพนักงาน ทั้งการ Upskill และ Reskill ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในอนาคต ผ่านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ IBM รวมถึง การปรับวิธีการดำเนินงานต่างๆ ของส่วนงานไอที ทั้งสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTCS) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความรวดเร็ว และคล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดจน ยกระดับเทคโนโลยีต่างๆ ของธนาคารให้ทันสมัย และสนับสนุนการทำงานได้มากขึ้น เช่น การนำ AI มาใช้ในกระบวนการภายในของธนาคาร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคารให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ธุรกิจ ในอนาคต รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าและคู่ค้าของธนาคาร

“ธนาคารได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความเชี่ยวชาญระดับโลกของ IBM ทั้งด้านเทคโนโลยีและทีมงานทักษะสูงจากหลากหลายวิชาชีพ มาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงาน และปรับปรุงรูปแบบการทำงานของธนาคารให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการยกระดับโครงสร้างเทคโนโลยีของธนาคารให้ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ รองรับการดำเนินธุรกิจธนาคารตามแผนงานในอนาคตที่จะมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมมากขึ้นและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการแข่งขันด้านธุรกิจการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking) และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักของธนาคารให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

นางลูลา โมฮานตี (Mrs. Lula Mohanty) Managing Partner ของ IBM Consulting ภูมิภาค Asia Pacific กล่าวว่า IBMDT จะผสานความเชี่ยวชาญด้านไอที ความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ของ IBM Consulting ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจุดแข็งของ IBM ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากความสำเร็จในหลากหลายองค์กรที่ผ่านมา มาประสานกับวิธีการทำงานเฉพาะของ IBM ที่เรียกว่า IBM GarageTM โดยยึดแนวทางการทำงานภายใต้วัฒนธรรมของการ Co-Create แต่ยังคงความรวดเร็วในการดำเนินการ ในการสนับสนุนธนาคารอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารต้องการ

ทั้งนี้ IBMDT จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับส่วนงานต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อพัฒนาชิ้นงานและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธนาคารให้ได้ตรงจุดมากขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง IBM เอง ก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลายด้าน เข้ามาช่วย ในการทำงานของกระบวนการต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาและต่อยอดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การจับมือกันเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับสัมพันธภาพอันดีระหว่างธนาคารกรุงไทย และ IBM ที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี จากการทำงานร่วมกันที่ผ่านมาในการสนับสนุนธุรกิจหลักของธนาคาร และ IBM จะยังคงเดินหน้าในการสนับสนุนธนาคารอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป
 
 


Krungthai Bank and IBM establish joint venture to drive sustainable growth in traditional banking business

Bangkok, 1st September, 2023 — Krungthai Bank and IBM announced a strategic collaboration to form a new joint venture company, IBM Digital Talent for Business (IBMDT), to accelerate Krungthai’s technology workforce and infrastructure development. The initiative will enable the Bank to enhance its traditional banking businesses to respond to customer needs and expectations efficiently while working toward strong and sustainable growth.

IBMDT will focus on developing and enhancing the skills and capabilities of the Bank’s IT workforce and acquiring new tech and digital talent to support the bank’s operations. This collaboration aligns with Krungthai’s “7 North Star” strategies and is also a part of the key actions to move forward. This will thereby enable the bank to generate maximum benefit for its customers and partners.

Payong Srivanich, CEO, Krungthai Bank PCL, said, “IBMDT will be an important part that transforms the Bank’s IT infrastructure and introduces new ways of working to our traditional banking businesses. We must build future-ready skills as part of our two-banking-model strategy, which encompasses sustaining and enhancing traditional banking businesses in parallel with developing innovative, new businesses. Doing so will enable us to strengthen our competitive edge, attend to every facet of our customers’ needs, create new business opportunities, and improve the quality of life for many Thai people.”

This collaboration will allow the Bank to benefit from IBM’s expertise in technology and consulting, with the use of the globally proven IBM GarageTM methodology for greater agility and operational speed. IBMDT will contribute to modernizing and upgrading the Bank’s IT infrastructure, ensuring security, stability, and efficiency in support of the bank’s future plans to be more technology- and innovation-driven. It will also give Krungthai the next wave of competitive advantage in the global banking space, strengthen its traditional banking businesses, and enable sustainable core growth.

Lula Mohanty, Managing Partner of IBM Consulting, Asia Pacific, said, “IBMDT will leverage IBM Consulting’s expertise and experience in helping organizations successfully modernize and transform. Using the IBM GarageTM approach and agile principles, new products and services will be created quickly and scaled by integrated teams of talent, from developers, AI experts, data scientists, data architects to designers.”

This strategic partnership is the next phase of a relationship that spans more than 30 years, in which IBM has been trusted to support the Bank’s core business. The continued support will bring the best of IBM’s ability to reinforce the Bank as it embraces the rapid changes in business and technology.

To learn more about IBM’s insights and solutions for the financial services industry, please visit www.ibm.com/financial-services.

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ธนาคารกรุงไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME