Categories
SOCIETY & POLITICS

เชียงรายส่ง เมืองผู้สูงวัย ตำบลม่วงคำ นำร่อง Healthy City Model

 

วัน 24 พฤศจิกายน 2566  เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ โครงการ HEALTHY CITY MODELs “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน ภายใต้นโยบายสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ1 ใน 13 นโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเป้าหมาย Quick Win ใน 100 วัน เขตสุขภาพละ 1 เมือง ล่าสุด มีพื้นที่ชุมชนสุขภาพดีในจังหวัดต่างๆ นำร่องครบทั้ง 12 เขต รวม 20 เมือง

 


          นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงแนวคิดเมืองสุขภาพดี ว่า คือเมืองที่เอื้อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย ตอบสนอง ความต้องการพื้นฐาน เปิดโอกาสให้คนมีปฏิสัมพันธ์จากการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง Healthy City Models ประกอบด้วย 7 ดี คือ กินดี อยู่ดี อารมณ์ดี สติปัญญาดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมดี และระบบบริการสุขภาพดี 

 


          นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ขณะนี้มีพื้นที่นำร่อง Healthy City Models ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ รวม 20 แห่ง โดยเขตสุขภาพที่ 1 นำร่องครบทุกจังหวัด ได้แก่ 

1) “Nan City Models” พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ต.ในเวียง จ.น่าน 

2) “ชุมชนแม่จั๊วะ” พื้นที่ชุมชนแม่จั๊วะ หมู่ 8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

3) “เมืองมางน่าอยู่” ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา 

4) “The old man town เมืองผู้สูงวัย” ตำบลม่วงคำ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อ.พานจ.เชียงราย 

5) “ต้นแบบเมืองสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่” พื้นที่บ้านวังธาร หมู่ 1 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

6) บ้านท่าส้มป่อย หมู่ 1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 

7) “คนวังมุยสุขภาพดี” พื้นที่ชุมชนบ้านวังมุย หมู่ 1 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

8) “ชุมชนคนแม่ฮี้สุขภาพดี” พื้นที่บ้านแม่ฮี้ หมู่ 5 ต แม่ฮี้ อ.ปายจ.แม่ฮ่องสอน

 

          ส่วนเขตสุขภาพที่เหลือ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 ชุมชนบ้านหาดเสี้ยวเหนือ หมู่ 2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เขตสุขภาพที่ 3 บ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เขตสุขภาพที่ 4 “Nakhon Nayok Healthy City Models อยู่ดี มีแฮง บ้านพวนหนองแสง นครนายก” พื้นที่บ้านหนองหัวลิงใน หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.ปากพลีจ.นครนายก เขตสุขภาพที่ 5 “ชุมชนสุขภาพดี วิถีบ้านคลองเหมืองใหม่” พื้นที่ชุมชนบ้านคลองวัว ต.เหมืองใหม่
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เขตสุขภาพที่ 6 “Khoa-Ta-Nuay Model Way of Life Balance สมดุลชีวิตวิถีชุมชน คนเขาตาหน่วย” พื้นที่ชุมชนบ้านเขาตาหน่วย ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เขตสุขภาพที่ 7 “การจัดการตนเองเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน CHAIR Model” พื้นที่บ้านหนองแวง หมู่ 8 ต.แวงน่างอ.เมือง จ.มหาสารคาม เขตสุขภาพที่ 8 “Banchiang Community Healthy  Models ชุมชนบ้านเชียงเมืองต้นแบบ สุขภาวะดี” พื้นที่บ้านพิพิธภัณฑ์ หมู่ 13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เขตสุขภาพที่ 9 “ยอดน้ำซับสู่เศรษฐกิจสุขภาพ ชัยภูมิ” พื้นที่บ้านซับรวงไทร หมู่ 4 ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และ “เบาหวานสงบได้..ที่ขามสะแกแสง” โรงเรียนอ่อนหวานวิทยา อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 10 พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 11 “NCDs หายได้ที่สุราษฎร์ธานี” พื้นที่บ้านไกรสร หมู่ 4 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี และ เขตสุขภาพที่ 12 “บ้านดินลาน ชุมชนดี กินดีอยู่ดี สู่ชีวีที่ยั่งยืน” พื้นที่บ้านดินลาน หมู่ 15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา


          “ภายใน 1 ปี จะพยายามผลักดันให้เกิด เมืองสุขภาพดี Healthy City Models เพิ่มขึ้นจนครบทุกจังหวัด เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองสุขภาพดี คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง อย่างแท้จริง” นพ.ชลน่านกล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME