Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

พช.เชียงราย​ เตรียม​ความพร้อม​ งาน​ “บวร” Sustainability Expo 2023​

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม Live Action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ ในการจัดนิทรรศการนานาชาติ Sustainability Expo 2023 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 
ในการนี้ จังหวัดเชียงราย ได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทย ในการนำเสนอพื้นที่ตัวอย่างผลสำเร็จในการขับเคลื่อนงาน “บวร” ในวันที่ 7 ต.ค. 66 เวลา 17.30 น. ภายใต้ตีม ” Partnership for the Goals : การร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ” โครงการมหัศจรรย์แห่งเกษตรทฤษฎีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ นำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำสื่อวิดีทัศน์ประกอบการนำเสนอในครั้งนี้
 
กระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023 (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติSustainability Expo 2023
โดยมีแนวทางการจัดแสดงนิทรรศการฯ ภายใต้ 5 แนวคิด
 
ดังนี้ 1. “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 2. “ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 3. “THINK GLOBAL, ACT Local” 4.”ACTION NOW” การสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่โดยการนำเสนอกิจกรรม Live Action, MOI WAR ROOM และ 5. กิจกรรม “มหาดไทยปันสุข”
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย /สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME