Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟปางขอนรองรับตลาดการค้าเสรี

 
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 67 นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ที่วิสาหกิจชุมชนกาแฟยอดดอยปางขอน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย สร้างแต้มต่อทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรี
 
 
โดยรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางณัฐพร มหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายชนินทร์ ชินวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทศกัณฑ์ โรสท์เตอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ ร่วมสัมมนาเพื่อพบปะหารือกับเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกาแฟยอดดอยปางขอน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในหมู่บ้านปางขอนและผู้รับซื้อกาแฟ รับฟังข้อมูลการผลิตและจำหน่ายกาแฟปางขอน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปหาแนวทางการส่งเสริมเรื่องสินค้ากาแฟของจังหวัดเชียงราย พร้อมผลักดันขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดพรีเมี่ยมและส่งออกไปในตลาดการค้าเสรีหรือ FTA ต่อไป
 
 
สำหรับกาแฟเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการส่งเสริมภายใต้โครงการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกาแฟบางขอนเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 บนพื้นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,280 เมตร เป็นกาแฟพันธุ์อราบิก้า และมีการพัฒนาการผลิตมาโดยตลอด จนปัจจุบันเป็นที่นิยมของตลาดกาแฟสร้างรายได้รายได้แก่เกษตรกรครัวเรือนละ 150,000 – 200,000 บาทต่อปี
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME