Categories
AROUND CHIANG RAI NEWS UPDATE

รวมพลัง Kick Off Line OA “อบจ.เชียงราย CR-PAO”

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธี Kick Off เปิดตัว Line OA “อบจ.เชียงราย CR-PAO” อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภา อบจ.เชียงราย นายประเสิรฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภา อบจ.เชียงราย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อบจ.เชียงราย โดยมีนายไพรัช มหาวงศนันท์ หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข อบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ บุคลากร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

เนื่องด้วย สถานการณ์โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน จ.เชียงราย มีแนวโน้มสูงขึ้น และความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดสถานะสุขภาพของประชาชน เมื่อบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อยและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้บุคคลนั้นไม่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น กองสาธารณสุข ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.เชียงราย สอน. รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย 
 
 
จึงได้สร้าง Line OA ขึ้น เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบใหม่ในแนวคิด “โฮงยาใกล้บ้าน” เช่นได้รับความรู้ผ่านมือถือเครื่องเดียวได้ทุกที่ ทุกเวลา และทั่วถึงทุกคน ผู้ป่วยสามารถเลือกวันนัด หรือนัดหมายล่วงหน้าในการมาพบแพทย์ได้สะดวกรวดเร็ว ได้รับความสะดวกสบายในด้านการมารับบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย โดย Line OA ดังกล่าวได้ใช้ชื่อว่า“อบจ.เชียงราย“ 
 
 
เพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น และ ในทุกๆ รพ.สต./สอน.ในสังกัด อบจ.เชียงรายจะมี Line OA เพื่อให้แกนนำสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ตนเอง ได้ติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น สามารถสอบถาม ข้อมูลด้านสุขภาพ ตารางการรับบริการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆได้สะดวก รวดเร็ว
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME