Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023

 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 66 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 (Chiangrai Asean Flowers Festival 2023) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พื้นที่จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

สำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น โดยบริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก มีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ปีนี้มาภายใต้แนวคิด “When You Wish Upon A Star คำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาว” เนรมิตให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืน การแสดง แสง สี เสียง ประติมากรรมศิลปะร่วมสมัย, อุทยานกล้วยไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์, การแสดงไฟประดับสวยงาม, การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีเชียงราย, ข่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์ และนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ พร้อมกระจายความสุขไปยัง 4 อำเภอ อาทิ อำเภอดอยหลวง อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน และอำเภอพญาเม็งราย เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ ยามเย็น บรรยากาศในสวนดอกไม้อาเซียน 2023

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66  และที่สวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

มีนายศรัณยู มีทองคำ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

 

 

ได้ขอบคุณส่วนราชการต่างๆ ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ และเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสมาพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิด จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยตอนหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ฝากให้หัวหน้าส่วนราชการและทุกอำเภอช่วยกันรณรงค์ป้องกันหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง

 

 

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟวันนี้ และได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน เชียงราย Chiangrai Flower and Art Festival 2023 ว่า “งานมหกรรมดอกไม้อาเซียน เชียงราย สวนไม้งามริมน้ำกก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในแต่ละปีจะจัดสวนดอกไม้ให้ออกมาเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนคนเชียงรายและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ในปีที่ผ่านมามีการกระจายการจัดงานไป 4 อำเภอ เพื่อกระจายนักท่องเที่ยว กระจายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ 
 
 
 
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอ ตามนโยบายเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปี มีดีทุกอำเภอ สำหรับปีนี้จัดงานภายใต้คำว่า “คำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาว” รูปแบบการจัดงานเป็นการรังสรรค์งานดอกไม้จัดแบบศิลปะมีการนำประติมากรรมซึ่งรังสรรค์โดยศิลปินในจังหวัดเชียงรายมาออกแบบในแต่ละแห่ง ในขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้เห็นในประเทศไทยมารังสรรค์ผ่านเป็นกระบวนการจัดงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในงาน และมีการจัดแสดงผลงานประติมากรรม Art Carnival จากขบวนพาเหรดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มาจัดแสดงในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ในครั้งนี้ด้วย
 
สำหรับการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 เทศบาลนครเชียงราย จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่อไป
 
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News