Categories
ECONOMY FEATURED NEWS

EXIM BANK จับมือ Amazon และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนทัพสินค้าไทยรุกตลาดการค้า E-commerce

EXIM BANK จับมือ Amazon และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนทัพสินค้าไทยรุกตลาดการค้า E-commerce

Facebook
Twitter
Email
Print

EXIM BANK ร่วมกับ Amazon Global Selling Thailand และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรม “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-18 ก.ค.2566 ณ EXIM BANK สนง.ใหญ่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า ในปี 2566 เศรษฐกิจและการค้าโลกต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งภาวะเงินเฟ้อ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับวิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และยุโรปส่งผลกดดันเศรษฐกิจโลก ทำให้ล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 2.8% และการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพียง 1.7% อย่างไรก็ตาม พบว่าภาพรวมตลาดการค้าออนไลน์ (E-commerce) ของโลกยังมีแนวโน้มสดใส โดยคาดว่าจะขยายตัวกว่า 10% จาก 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เป็น 6.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 และ 7.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 นอกจากนี้ ผลสำรวจผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2565 พบว่า 90% มีความสนใจค้าขายข้ามพรมแดนผ่าน E-commerce แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดความเข้าใจวิธีการ ขาดความรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ มีข้อจำกัดด้านศักยภาพ ทรัพยากร และความสามารถในการแข่งขันในตลาด E-commerce

EXIM BANK จึงร่วมมือกับ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประเทศไทย (Amazon Global Selling Thailand) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรม “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-18 กรกฎาคม 2566 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างมั่นใจ ผ่านการฝึกอบรม จับคู่ทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน แนะนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และ Workshop การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-commerce: CBEC) ไปยังตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงเครือข่ายลูกค้าของ Amazon.com กว่า 300 ล้านคนทั่วโลก มีเนื้อหาการอบรม อาทิ การเปิดบัญชีกับ Amazon การจดทะบียนเครื่องหมายการค้าและใบรับรององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ การสร้างการบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งโดย Amazon (Fulfilment by Amazon : FBA) และการเปิดหน้าร้านค้าบน Amazon.com ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXIM Contact Center โทร. 0 2169 9999 และ Amazon Global Selling Thailand โทร. 08 9505 0766

“การค้าขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุค Next Normal EXIM BANK จึงจัดโครงการ อบรมผู้ประกอบการไทยขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด วิธีการค้าขายออนไลน์ข้ามพรมแดน การเตรียมผลิตภัณฑ์ การจดเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ การจัดการร้านค้าบน Amazon.com เครื่องมือสำหรับธุรกิจ E-commerce และการวางแผนโปรโมทสินค้า เพื่อกระจายโอกาสให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงโครงการ การอบรมจึงจัดขึ้นที่ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ควบคู่กับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้ SMEs ทุกภาคส่วนมีความรู้เข้าใจเรื่องการส่งออกและการค้าขายออนไลน์ไปพร้อมกัน โดยมี EXIM BANK และ Amazon คอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับการแข่งขันของธุรกิจไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ ท่ามกลางความความท้าทายและโอกาสที่มีอยู่มากมายในตลาดโลก” ดร.รักษ์ กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2169 9999 ต่อ 4110-4

EXIM Thailand Joins Forces with Amazon and Ministry of Commerce to Support Caravan of Thai Goods Penetrating E-commerce Market

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), said that global trade and economy in 2023 has been challenged by multi-faceted risk factors, whether they are inflation hike, upward trend of interest rates and prolonged Russia-Ukraine war, coupled with pressures from the banking crisis in the US and Europe. The International Monetary Fund (IMF) has recently lowered its global economic growth forecast to only 2.8% and global trade has tended to expand by merely 1.7%. However, bright prospects are still seen in E-commerce market in overall, predicted to grow by over 10% from 5.5 trillion US dollars in 2022 to 6.1 trillion US dollars in 2023, 6.8 trillion US dollars in 2024 and 7.4 trillion US dollars in 2025. Furthermore, according to a survey of entrepreneurs, particularly SMEs, with business operations in ASEAN in 2022, 90% of the entrepreneurs are interested in Cross-Border E-commerce (CBEC), but most of them have restrictions as regards understanding of e-commerce know-how, foreign market information, business potential, resources and competitiveness in E-commerce market dealings.

To support the entrepreneurs with such aspiration, EXIM Thailand has collaborated with Amazon Global Selling Thailand and Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, in organizing a training program titled “Bring Thai Goods to Fly High on Cross-Border E-Commerce with Amazon” during May 23-July 18, 2023 at EXIM Thailand’s Head Office and the Northern Science Park, Chiang Mai University. The program aims to develop capabilities of Thai SMEs so that they would be well prepared for driving their businesses confidently toward E-commerce by providing them with training, business matching, financial advice, introduction of risk management tools, and arrangement of CBEC workshops targeting the US, European and Asian countries. This would benefit entrepreneurs and enable them to access Amazon.com network of more than 300 million customers worldwide. Some of the training topics are opening of accounts with Amazon, registration of US trademark and certificate of the US Food and Drug Administration, fulfilment by Amazon and store opening on Amazon.com. The program participation is free of charge. For further information, please contact EXIM Contact Center, Tel. 0 2169 9999 and Amazon Global Selling Thailand, Tel. 08 9505 0766.

“E-commerce is not a choice, but a salvation for businesses in the Next Normal era. EXIM Thailand has thus launched a CBEC with Amazon training program for Thai entrepreneurs by enhancing their literacy of market analysis, CBEC approaches, preparation of products, registration of trademarks in the US, arrangement of stores on Amazon.com, E-commerce tools, and product promotion planning. To thoroughly allow for provincial entrepreneurs’ access to the program, the training program will be organized at EXIM Thailand’s Head Office in conjunction with the Northern Science Park, Chiang Mai University to boost export and E-commerce literacy of SMEs of all sectors, with EXIM Thailand and Amazon closely supporting as their mentors. This aims to strengthen Thai businesses’ confidence in competing globally amid numerous challenges and opportunities in the global markets,” added Dr. Rak.

For further information, please contact Corporate Branding and Communication Department
Tel. 0 2169 9999 ext. 4110-4

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
RELATED STORIES
NEWS UPDATE