Categories
HEALTH

อย. ตั้งเป้า 100 วัน 100 ผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและบุคลากร

 


          นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสนับสนุนภาคธุรกิจผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจสุขภาพ โดย Quick Win 100 วันแรก ได้ตั้งเป้าอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 100 รายการ พร้อมจัดโครงการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก ส่วนด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้เตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ง่ายต่อการประกอบการ ลดระยะเวลาการอนุญาต ผลิตภัณฑ์ เช่น ยาหม่อง/ยาน้ำมัน ภายใน 1 วันทำการ ส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านระบบการให้คำปรึกษา พร้อมไปกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยร่วมมือกับผู้บริโภคเฝ้าระวังเชิงรุก ร่วมตรวจ ร่วมสื่อสาร แจ้งเตือนภัย ภายใต้แนวคิด “พัฒนาฐานราก อนุญาตเร็วไว ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัย สู่ประชาชน”

 


          นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 อย. มีแผนที่จะยกระดับผู้ประกอบการอาหารแปรรูป พัฒนานวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์ ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ ประเภท AI ตลอดจนมุ่งสู่ระบบดิจิทัลสุขภาพ โดยขยายโครงการใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการออกของที่ได้รับอนุญาตจากระบบ e-Submission ของกองด่านอาหารและยา ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้ลงทุนผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยได้เป็นอย่างดี

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME