Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

แม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.พาน ติดตาม “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

แม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.พาน ติดตาม “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

Facebook
Twitter
Email
Print

วันที่ 25  พฤษภาคม 2566 นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 3 กลุ่ม โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วยนางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอพาน แม่บ้านมหาดไทยอำเภอพาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม OTOP ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน

ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวแสงวรรณ สมปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และคณะ ได้พบปะและมอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและงานหัตถกรรม โดยเน้นย้ำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุจากธรรมชาติในการผลิต และการย้อมสีธรรมชาติ และได้มอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” แก่ผู้ประกอบการ OTOP และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม เพื่อร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำแบบลายผ้าพระราชทาน เป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอและงานหัตถกรรมให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE