Categories
FEATURED NEWS

รัฐบาลเร่งจ่ายเยียวยา-ฟื้นฟูพื้นที่ผู้เสียหายพลุระเบิดที่นราธิวาส

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เกิดเหตุโกดังดอกไม้ไฟ เก็บพลุระเบิดกลางตลาดมูโนะ ในพื้นที่
ตำบลมูโนะ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และบ้านเรือนประชาชนได้รับ ความเสียหายเป็นจำนวนมาก รัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ และทั่วถึงครบถ้วน จากรายงานสรุปยอดรวมล่าสุด (30 ก.ค.66 ) มีผู้เสียชีวิต จำนวน 12 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 121 ราย อาการหนัก 1 ราย อาการปานกลาง 9 ราย กลับบ้านได้ 101 ราย พักอาศัยที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ศูนย์กีฬา อบต.มูโนะ จำนวน 10 ราย และมีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน 365 ราย
 
ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่ นายกรัฐมนตรีได้กำชับไปก่อนหน้านี้ให้เร่งสำรวจความเสียหาย นางสาวรัชดา กล่าวว่า มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ช่าง ผู้นำในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อบต. แบ่งเป็นเจ็ดชุด ลงตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนเสียหาย และจะนำไปสู่ขั้นตอนการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเยียวยาต่อไป ซึ่งเบื้องต้นจะมาจากสองส่วนคือ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และท่านนายกฯยังพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนมากที่สุด รวมถึงติดตามแนวทางการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วย
 
รายละเอียดการให้การช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งออก ดังนี้
 
กรณีเสียชีวิต
ค่าจัดการศพ รายละ 50,000 บาท
เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 30,000 บาท
เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ อีกครอบครัวละ 50,000 บาท
 
กรณีบาดเจ็บ
เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัส รายละ 30,000 บาท  เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไป รายละ 15,000 บาท
 
กรณีบ้านเรือนเสียหาย
ค่าวัสดุในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ตามความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินหลังละ  :เสียหายทั้งหลัง (เกิน 70%) 230,000 บาท
: เสียหายมาก (30% – 70%) 70,000 บาท
: เสียหายน้อย (น้อยกว่า 30%) 15,000 บาท
ค่าเครื่องอุปโภค และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น (เฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง และเสียหายมาก) ครัวเรือนละ 5,000 บาท
 
ส่วนเงินช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกเป็นกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จ่าย 49,700 บาท กรณีเสียหายบางส่วนประเมินตามสถานการณ์  และกรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัว จ่ายเพิ่มอีก 29,700 บาท
 
 
นางสาวรัชดา ต่อว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ ตลาดมูโนะ ตาบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น
 
“นายกรัฐมนตรีกำชับให้จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฯ เสนอให้คณะกรรมกองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป พร้อมเน้นย้ำส่วนราชการให้ความช่วยเหลือดูแล พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และระยะยาวเรื่องการฟื้นฟู อย่างเต็มกำลังความสามารถ” นางสาวรัชดา กล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักนายกรัฐมนตรี

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME