Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

พช. เชียงราย​ ปรับกลยุทธ์​ ​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ ปี​ 67

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย 2567 ณ ห้องประชุมร้านลาภประตูเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเครือวรรณ สดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด กำหนดดำเนินการโครงการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย 2567 เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีที่ผ่านมา และชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงรายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การใช้กลยุทธ์ 3 4 5 คุณธรรมนำเงินทุน ปลดหนี้ด้วยความดี สตรีเชียงราย” เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุเป้าหมาย
หลังจากนั้น นางเครือวรรณ สดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ได้บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
 
 
ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมความคิดเห็น ในประเด็น”การสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ นวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME