Categories
SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย เร่งแก้ไขปัญหา ผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่หนองเหียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่หนองเหียง
 
ตามที่ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยจำตอง หมู่ที่ 13 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ว่าจากราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากหนองเหียงไม่มีการขุดลอกเป็นเวลานาน จึงทำให้หนองเหียงตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย ราษฎรภายในหมู่บ้านได้รับผลกระทบ และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรภายในพื้นที่ตำบลดอยลาน
 
ในการนี้ เทศบาลตำบลดอยลาน ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่หนองเหียง และพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ (แก้มลิง) ได้มากยิ่งขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน ซึ่งหนองเหียงเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ทำระบบประปาหมู่บ้านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ อบจ.เชียงราย จึงได้นำเครื่องจักรกล พร้อมบุคลากร เข้ามาเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME