Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

เปิดงานนิทรรศการ Spirit of Indigo

 
อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ Spirit of Indigo โดยมี ครูศรุดา กันทะวงค์ ศิลปินอิสระ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำชมนิทรรศการ Spirit of Indigo “ชมเสน่ห์แห่งคราม และจินตนาการที่ไม่มีสิ้นสุดของการมัดย้อมครามสไตล์ชิโบริ” ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
นิทรรศการ Spirit of Indigo “ชมเสน่ห์แห่งคราม และจินตนาการที่ไม่มีสิ้นสุดของการมัดย้อมครามสไตล์ชิโบริ” เป็นการจัดแสดงผลงานมัดย้อมแบบชิโบริ ด้วยสีคราม ของครูศรุดา กันทะวงษ์ หรือ ครูวะ ศิลปินอิสระ ผู้หันมาทำผ้ามัดย้อมธรรมชาติ เชี่ยวชาญด้านการย้อมครามสไตล์ชิโบริ ซึ่งเป็นศาสตร์การทำผ้ามัดย้อมแบบญี่ปุ่นที่มีมานานกว่า 1,300  ปี มีหลายเทคนิควิธี ทั้งการพัน มัด พับ ผูก การเนา การกั้นสี ทำให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า ซึ่งครูศรุดาได้ผสมผสานการย้อมแบบไทยจนกลายเป็นสไตล์ของเธอ นอกจากนี้เธอยังเปิดครอสสอนย้อมผ้าและออกร้านจำหน่ายในแบรนด์ By Sruda เธอได้นำผลงานมาจัดแสดง และยังจัดกิจกรรม Shibori Indigo Workshop อีกด้วย
ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยนิทรรทศการ Spirit of Indigo จัดแสดงในระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 14 ตุลาคม 2566 แกลลอรี่เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย 
 
 

Spirit of indigo

Solo exhibition By Saruda Kantawong

Opening Exhibition: Sunday 24th September 2023 at 16.00 hrs.

At Singhaklai House, Modchanaphai Foundation Chiangrai

Presided by Mr. Nakorn Pongnoi, director of the Mae Fah Luang Art and Cultural Park.

Exhibition on view: September24 -October14, 2023

Open hour: 10.00-16.00 hrs. (Free Admission) closed on Mondays More info: singhaklaihouse@gmail.com, facebook.com/singhaklaihouse 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงรายต้อนรับ คณะผู้บริหาร ทม.ลำพูน

 
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการ นายก อบจ.เชียงราย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียน อบจ.เชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร จากเทศบาลเมืองลำพูน 
 
นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน อบจ.เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
.
พร้อมกันนี้ นายก อบจ.เชียงรายได้นำเสนอนวัตกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “ห้องเรียนออนไลน์ (Online) สําหรับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 19 โปรแกรม ตามแนวทาง Thinking School ซึ่ง อบจ.เชียงราย ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมการเรียน การสอน ของระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียน อบจ.เชียงราย ให้คณะฯ ได้เห็นบรรยากาศภายในห้องเรียนอย่างแท้จริง 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ดันนโยบายโฮงยาใกล้บ้าน หนุนงบพัฒนาเครือข่ายการให้บริการฝึกพูด

 

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการฝึกพูดในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียงการสื่อความ (Aphasia) ในชุมชน ณ ห้อ ประชุม 9A ชั้น 9 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โดยมีนายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ชวน ชีพเจริญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย
.
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยหน่วยฝึกพูด แผนกโสต ศอ นาสิก วิทยา ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการด้านการสื่อความหมาย ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง พบผู้ป่วยด้านนี้เป็นจำนวนมาก โดยภาวะเสียการสื่อความ หรือ Aphasia เป็นความบกพร่องด้านการสื่อสาร ทำให้ผู้พิการไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูด หรือเข้าใจแต่ไม่สามารถพูดหรือแสดงความต้องการของตนเองได้ ซึ่งภาวะ Aphasia สามารถบำบัดรักษาฟื้นฟูได้ 
 
แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางของผู้พิการ รวมทั้งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีจำนวนเพียง 2 ท่าน จึงไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นการบำบัดฟื้นฟูจึงต้องอาศัยเครือข่ายการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต. จึงได้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการการฝึกพูดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อบจ.เชียงราย โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช และโรงพยาลศูนย์ขอนแก่น
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

“ทรงศรี” เปิดงานวันนัดพบเกษตรกร “กาดต้มโป่ง ฮอมสุข”

 
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภา อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 “กาดต้มโป่ง ฮอมสุข” ตลาดเขียว ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายณฐกรณ์ ใจรังสี นายก อบต.ป่าตึง นพ.ดร. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 
ทาง อบต.ป่าตึง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้กำหนดจัดงานวันนัดพบเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 “กาดต้มโข่ง ฮอมสุข” ตลาดเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดเขียว ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีโอกาสได้สื่อสารและ สนับสนุนกัน เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจำหน่ายสินค้า พืช ผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย อาหารแปรรูป อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล ที่มีคุณภาพดีและปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้และงานบริการ ด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ศิลปะการละเล่นและดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MD-1519 ชั้น 15 อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประชาชน นำพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวง ร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 

 

โดยได้ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกายและพระสติกำลัง เพื่อการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่การแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ต่อมานอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาการต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติมาจวบจนปัจจุบันตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 

 

โดยที่ไม่ทรงยินยอมให้พระอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์ อันสูงยิ่งของพระองค์มาขวางกั้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญต่อการเชิดชูชีวิต ศักดิ์ และฐานะของบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ ซึ่งได้นำความปลื้มปีติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทย ด้วยปรากฏต่อมาภายหลังว่า อุดมการณ์ที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัตินี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป็นหลักการข้อหนึ่งของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คริสต์ศักราช 1954 และด้วยพระราชกรณียกิจข้อนี้ รวมถึงด้านอื่น ๆ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้มีมติร่วมกับประเทศไทย ในการเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี ของพระองค์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นร่วมส่งเสริมสวัสดิภาพทุกมิติ

วันที่ 20 ก.ย. 2566 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้ไม่เท่าทันสื่อออนไลน์ และภัยสังคมที่มีเข้ามาทุกรูปแบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ตรงจุด ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายให้ครอบคลุมทุกมิติ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มาแสดงความสามารถ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การประกวดชุดแฟชั่นโชว์ การประกวดเดินแบบ การแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ Chiang Rai Creative City of Design การแข่งขันประกวดร้องเพลงสตริงคอมโบ และการแข่งขันความรู้ ความสามารถทั่วไป
 
นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผนึกกำลังกันอย่างแข็งขัน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาได้รับความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกัน ในการสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ปลอดภัย ส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา สวัสดิการที่เหมาะสม มีพื้นที่แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่อไป
 
ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการและนวัตกรรมสร้างสรรค์ การแข่งขันการประกวดชุดแฟชั่นโชว์ กิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไป การประกวดวงสตริงคอมโบ การประกวดเดินแบบ การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ อำเภอ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาและได้รับความรู้ที่เหมาะสม เจริญเติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

อบจ.เชียงราย เปิดการแข่งขันกีฬา “CR-PAO Youth Sport Day 2023”

 

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย “CR-PAO Youth Sport Day 2023” พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาน นัยติ๊บ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ปภาวิน ปวงใจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพวงศ์ ประธานสภาเยาวชนศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีทักษะด้านกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกที่สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการเข้าสังคมของเด็ก เยาวชน และคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันห่างไกลสิ่งเสพติด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะนักกีฬากรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จาก 18 อำเภอ แบ่งเป็น โซนกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 ชนิดกีฬา คือวอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ต่อมานางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน และกล่าวให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชน อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

อบจ.เชียงราย ร่วม อบต.ศรีค้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊”

 
วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
โดยมีนายสนั่น มาหล้า นายก อบต.ศรีค้ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสิทธิชัย ภักดีธนเกียรติ รองนายก อบต.ศรีค้ำ ส.อ.พินิจ ม่วงเกตุ ประธานสภา อบต.ศรีค้ำ นายไกรสร เมืองสุวรรณ รองประธานสภา อบต.ศรีค้ำ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ. แม่จัน นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.เชียงราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นางสาวสุมิตรา บางขะกูล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว อบจ.เชียงราย นางสาวณิชาภา สันธิ หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตการโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นไฮไลท์ของกิจกรรม การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ การแสดงชุดชนเผ่าอาข่า ชุดการแสดงพื้นเมือง ฯลฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ ลานโล้ชิงช้า บ้านแสนสุข ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

อบจ.เชียงราย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดงานประเพณีโล้ชิงช้า ครั้งที่ 11

 
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีโล้ชิงช้า ครั้งที่ 11 โดยมีว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และผู้สนับสนุนโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ตำรวจตระเวนชายแดนอนุสรณ์
 
สำหรับโครงการโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่เป็นผลให้เด็กและเยาวชนมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้มีไว้ให้เป็นมรดกไม่ให้สูญหายไป การสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้การเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่
 
ของตนเอง และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างปกติสุขมีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในชนเผ่าของตนตลอดจนพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ของตนเองให้สาธารณชนได้รับรู้สืบไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ร่วมเปิดงานสืบชะตา ค้ำไม้ศรีมหาโพธิ์

 
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานสืบชะตาค้ำไม้ศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธสถานพระเจ้ากือนา โดยการนำของ นายสันติ์ ศรียา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงเหนือ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนตำบลเวียงเหนือ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อป้องกันองค์หลวงพ่อใหญ่กือนาทรุดตัวลง และเป็นสัญลักษณ์ของการค้ำชูพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
.
พุทธสถานพระเจ้ากือนา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของอำเภอเวียงชัย มีหลวงพ่อใหญ่พระเจ้ากือนาเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ที่สำคัญพุทธสถานแห่งนี้ปรากฏในคำขวัญของอำเภอเวียงชัยที่ว่า พระเจ้ากือนาลือไกล
 
โดย อบจ.เชียงราย พร้อมเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนการบูรณะพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยว และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสืบไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News