Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย นำคณะเยี่ยมชม Chiang Mai Design Week 2023

 
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริ สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ชมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2023) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่
 
สำหรับการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ในปีนี้ จะเป็นการสะท้อนและตอกย้ำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายและรุ่มรวยทางศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
 
 
ทั้งด้านการเดินทางและสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวการจัดเทศกาลฯ ในปีนี้มาพร้อมธีม “Transforming Local ปรับตัว ต่อยอด ท้องถิ่นเติบโต” เป็นการเชิญชวนผู้คนท้องถิ่นให้กลับมาเยือนเหย้า ทั้งนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ นักพัฒนาเมือง และผู้ประกอบการ ให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง และช่วยพลิกโฉมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต พร้อมสร้างโอกาสการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ
 
“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2566” หรือ “Chiang Mai Design Week 2023” (CMDW2023) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2 – 10 ธันวาคม 2566 ที่นำเสนอแนวคิดต่อยอดจากธีมงานปีที่แล้ว วันนี้ room พาเที่ยว 5 จุดไฮไลต์ห้ามพลาดชมงานเพลินอิ่มจุใจทุกจุด
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

อบจ.เชียงรายเปิด วันลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง ต.ดอยฮาง

 
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) พร้อมนายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ท่าน้ำแม่กก บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอยฮาง หมู่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวังพรรณ ปัญญา กำนันตำบลดอยฮาง กล่าวต้อนรับ และมีนายเอื้ออังกูร เทพสมรส นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้
 
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กล่าวชื่นชมนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดอยฮาง ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น แสดงให้เห็นถึงพลังของพี่น้องประชาชนตำบลดอยฮาง ที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมิให้สูญหาย และเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น ตลอดทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดอยฮาง สร้างงานสร้างรายได้ อีกทั้งให้ความสำคัญ และร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราเอาไว้ทำให้เด็ก และเยาวชนรุ่นหลัง ได้รู้จักกับประเพณีลอยกระทงและได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ต๋ามโกมส่องฟ้า แอ่วยี่เป็งล้านนา ตี้แม่อ้อ ปี 2566

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ต๋ามโกมส่องฟ้า แอ่วยี่เป็งล้านนา ตี้แม่อ้อ ประจำปี 2566

 

โดยมี นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ อบต. แม่อ้อ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายก อบต.แม่อ้อ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากร อบต.แม่อ้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และพี่น้องประชาชน ต.แม่อ้อ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ปรากฏสู่สาธารณชน มีพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณียี่เป็ง กระตุ้น การท่องเที่ยว บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และสืบทอดประเพณียี่เป็งให้คงอยู่ต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

เปิดงานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ ครั้งที่ 19 ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บูรณาการพี่น้องท้องถิ่นงานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ ครั้งที่ 19 โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา ส.อบจ.เชียงราย อ.เชียงของ เขต 1 นายวราวุธ ไชยวงศ์ ส.อบจ.เชียงราย อ.เชียงของ เขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรี ต.ศรีดอนชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประชิต จันเพ็ง ประธานสภาเทศบาล ต.ศรีดอนชัย นายประดิษฐ์ ขันทะ กำนัน ต.ศรีดอนชัย นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างพลังสามัคคีและบุญบารมีอันสูงส่งจากการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและงานประเพณีในท้องถิ่น และเพื่อแสดงอัตลักษณ์ ผ้าทอไทลื้อ ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ร่วมงานชมรมชาวอีสาน “ตุ้มโฮมฮักแพง”

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบปะพี่น้องชมรมชาวอีสานในงานอีสานตุ้มโฮมฮักแพงกินพาแรงนำกันของชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงราย ณ สวนอาหารวอเตอร์ไซด์
 
สำหรับจังหวัดเชียงรายนับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งรกรากถิ่นฐานจึงทำให้กลุ่มชาวไทยอีสานอพยพเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่ห้วงปี 2500 ถึง 2,515 คน ทำให้เชียงรายมีประชากรชาวไทยอีสานในปัจจุบันมากกว่า 150,000 คน กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายและเป็นเครือข่ายของชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงราย
 
 
ทั้งนี้ งานอีสานตุ้มโฮมฮักแพงกินพาแรงนำกันของชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมชาวไทยอีสานอันจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธภาพที่ดีกับชมรมอื่นในจังหวัดเชียงรายให้ดำรงธรรมเป็นอยู่อย่างปกติสุขและมีความสุข
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อสม.ดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง ยิ้มรับ อบจ.เชียงราย มอบกระเป๋าโฮงยาใกล้บ้าน

 

18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบกระเป๋าโฮงยาใกล้บ้าน ในโครงการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวง เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

 

ต่อมา ในเวลา 13.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จากการสำรวจและคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบว่าประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลรักษาโรค โดยนโยบายระดับชาติเพื่อควบคุมโรคเหล่านี้ 
 
 
คือ การตรวจค้นหาคัดกรองสุขภาพของประชาชน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดของโรคเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นกลุ่มองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นผู้ที่รู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถให้บริการแก่ประชาชนขั้นพื้นฐานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมทั้งกระจายข่าวสารด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบได้รับทราบ เพื่อให้บริการที่ทั่วถึงและทันเวลา
 
 
สำหรับกิจกรรมในการลงพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ กิจกรรมวัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจน้ำตาลในเลือด การเยี่ยมบ้าน การนัดให้ไปรับบริการต่างๆ ที่ รพ.สต. ฯลฯ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมต้องมีอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด หรืออื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ ในขณะเดียวกันความพร้อมของอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน
 
 
ดังกล่าว โครงการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อในการคัดกรองสุขภาพ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด และเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการที่จะ
เข้าถึงบริการในกรณีที่จำเป็น รวมถึงการให้บริการในช่วงเวลาที่มีการรณรงค์ตรวจสุขภาพในพื้นที่อีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS TRAVEL

อบจ.เชียงราย เตรียมจัดอลังการ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ลานหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และนายประธาน อินทรียงค์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อแสดงความพร้อมของการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower And Art Festival 2023 

          โดยจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเนรมิตพื้นที่สวนไม้งามริมน้ำกก ให้เป็นสวนแห่งความสุข ส่งมอบความสนุกส่งท้ายปี ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับมวลดอกไม้นานาพันธุ์ ในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower And Art Festival 2023” ภายใต้แนวคิด “คำอธิษฐานผ่านดอกไม้…ถึง…ดวงดาว” ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมกระจายพื้นที่การจัดงานไปอีก 4 อำเภอ บอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านสวนดอกไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะของท้องถิ่น ประกอบด้วย

          อำเภอดอยหลวง  ภายใต้แนวคิด “มหกรรมไม้ดอก สี่เผ่าชาวดอยหลวง” ณ หนองหางปง บ้านแม่บงใต้ ตำบลโชคชัย ระว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2566 และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

          อำเภอป่าแดด ภายใต้แนวคิด “วิจิตรศิลป์ดอกไม้งามตา ของดีล้ำค่า ข้าวหอมป่าแดด” ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด ระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2566 และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

          อำเภอพญาเม็งราย ภายใต้แนวคิด “ตามรอยศรัทธา ไหว้สาคุ้มพญามังราย” ณ หนองโป่ง ตำบลแม่เปาและคุ้มพญาเม็งราย ตำบลพญาเม็งราย ระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2566 และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

          อำเภอแม่จัน ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้บาน ที่ลานโป่ง” ณ น้ำพุร้อนป่าตึง ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2566 และกิจกรรมแสง สี ศิลป์ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

          เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวชอีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงราย โดยจะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงรายได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่พื้นที่ ชจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

          ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย สวนดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ร้อยเรียงเรื่องราวชการอธิษฐานเพื่อขอพรผ่านมวลดอกไม้ โดยกระจายพื้นที่ภายในสวนไม้งามกว่า 7 โซน พร้อมรับชมการแสดงแสง สี เสียง ในทุกค่ำคืน เพลิดเพลินไปกับการแสดงจากเยาวชนในกิจกรรม “Chiang Rai Talent” การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ การจำหน่ายชา กาแฟ ของจังหวัดเชียงราย พิเศษกับกิจกรรมภายในข่วงวัฒนธรรม การจัดแสดงเรือนวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธุ์ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามวิถีชีวิตชาวล้านนา “กาดมั่วคัวล้านนา” การจัดจำหน่ายอาหารชาติพันธุ์ ผามภูมิปัญญาล้านนา สล่าเชียงราย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์

          ทั้งนี้พิธีเปิดงาน ได้กราบทูลเชิญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธาน   พิธีเปิด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

          ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมรับความสุขส่งท้ายปีที่งาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย Chiang Rai Flower and Art Festival 2023” ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และอีก 4 อำเภอ อำเภอดอยหลวง อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอแม่จัน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI

อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีของชุมชน จุลกฐิน ถิ่นไทลื้อโบราณ

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายยุทธนา สุทธสม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม (ทอสายบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อโบราณ) จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนหาดบ้าย-หาดทรายทอง 

 

จัดกิจกรรมจุลกฐิน ถิ่นไทลื้อโบราณโดยมีนางอธิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์  นายอำเภอเชียงของ นายเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง นายกิตติพงศ์  วงศ์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย นายธันวา  เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เครือข่ายชาติพันธุ์ในพื้นที่ ประชาชน  ณ วัดหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีของชุมชนและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทลื้อ ให้เกิดการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี เนื่องด้วยจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอารยธรรมล้านนา ตลอดจนมีความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์ ที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกันกลางระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเหตุผลให้ “เชียงราย”

 

 

มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เสน่ห์เชียงราย นั่นคือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Soft Power เชียงราย อบจ.เชียงรายจึงเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสน่ห์ ที่ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดนโยบาย “เชียงรายเที่ยวได้ ทั้งปีมีดีทุกเดือน” และ “เสน่ห์เชียงราย สถานที่ ชาติพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี” ขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการระเบิดจากภายในภูมิบ้าน ภูมิเมือง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนเองที่จะเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยชุมชนของตนเองไว้

 

และเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ อบต.ริมโขง พี่น้องชุมชนบ้านหาดบ้าย หาดทรายทอง ตามนโยบาย “3 พี่น้องท้องถิ่นรวมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม” ที่สนับสนุนการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย หารือกฎหมายใช้ที่ดินพื้นที่อำเภอแม่สาย

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชุมข้อราชการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และที่ดินอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สาย

 

โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการเข้าดำเนินกิจกรรม หรือโครงการพื้นที่อุทยาน ป่าไม้ หรือป่าสงวน เช่น การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยมีส่วนร่วม กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยพื้นที่ดำเนินการบางแห่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวและพื้นที่ในการดูแลของป่าไม้-อุทยาน ซึ่งต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินการ จากการดำเนินการที่ผ่านมามีการประสานเพื่อขออนุญาต แต่ไม่ได้รับการตอบรับหรือการตอบรับล่าช้า จากหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ ทำให้การดำเนินการกิจกรรม-โครงการไม่สามารถดำเนินตามกรอบเวลาหรือกำหนดการที่วางไว้
 
 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ รวมถึงประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ดิน (น.ส.ล.) ทั้งที่อยู่ในเขตป่า/ป่าสงวน ที่ราชพัสดุและที่ดินอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อบูรณาการและนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรองรับตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
1. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
2. ผู้อำนวยการ ปปช. ประจำจังหวัดเชียงราย 
3. ที่ดินจังหวัดเชียงราย 
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2 (เชียงราย) 
5. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
6. ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

OPEN HOUSE 2023 โรงเรียน อบจ.เชียงราย

 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.เชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE 2023 “Challenges and Opportunities for Future Education ความท้าทาย และโอกาสในอนาคตของการศึกษาไทย” ณ ลานโดม โรงเรียน อบจ.เชียงราย ทั้งนี้ ดร.ศราวุธ ศุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับในกิจกรรมครั้งนี้
 
.
โรงเรียน อบจ.เชียงราย ถือกำเนิดจากนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกในปี 2549 เป็นที่ภาคภูมิใจในการเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 4,000 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School และได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และเชื่อว่า “เด็กทุกคนเก่งทุกรายแต่เขาเก่งคนละด้าน” เรียนแล้วให้เกิดประโยชน์ เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง ไปต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือต่อยอดเป็นอาชีพได้ จึงเกิดเป็นรูปแบบของงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะส่งบุตร หลานเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชมผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่น ๆ
 
 
ตามความถนัดและความสนใจ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน จำนวน 23 โปรแกรมหลักสูตร กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัย 3 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่ง กิจกรรม School Tour พา 13 โรงเรียน มากกว่า 300 คนที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชมโรงเรียน มีการแสดงความสามารถบนเวที และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มาร่วมงานและสนใจที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียน อบจ.เชียงราย สามารถรับใบสมัครและติดต่อขอสมัครได้ในช่วงของการจัดงานในครั้งนี้ด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News