Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

“อยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอ” นำร่องทดสอบระบบ Telemedicine นโยบายโฮงยาใกล้บ้าน

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.45 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมหารือ และทำความเข้าใจการเชื่อมต่อระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล Telemedicine ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย และ รพ.สต.บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

โดยเครื่องตรวจร่างกายปฐมภูมิแบบบดิจิตอล เป็นระดับมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมระบบเชื่อมต่อสำหรับปรึกษาแพทย์ทางไกล และส่งข้อมูลแบบ Real-Time ที่รวดเร็ว แม่นยำ สามารถอำนวยความสะดวก และเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็น “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล “ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ลดการแออัดในโรงพยาบาล” เป็นการตรวจรักษาที่ไม่จำกัดแค่ในโรงพยาบาล แต่เป็นแพทย์ทางไกลที่ใช้ได้จริง สามารถพบแพทย์ได้ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย
 
โฮงยาใกล้บ้าน เป็นนโยบายที่ 3. โฮงยาใกล้บ้าน – แคร์เซ็นเตอร์ นโยบายส่งเสริมสุขภาพให้กับคนเชียงรายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยจะจัดให้มีสถานพยาบาลใกล้บ้าน พัฒนาระบบที่จะดูแลด้านสาธารณสุขตั้งแต่ท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการให้ความดูแลพ่อแม่พี่น้อง ทั้งบุคคลากร เครื่องมือ งบประมาณ สร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง และที่สำคัญคือช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์จังหวัด อีกทั้งรวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาวะ การออกกำลังกาย โภชนาการ ตั้งแต่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงวัย กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม สามารถเข้าถึงระบบสาธารณะสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ร่วมส่งผลิตภัณฑ์ ป้องกำจัดลูกน้ำยุง แม่จัน – แม่ฟ้าหลวง

 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภา อบจ.เชียงราย อำเภอแม่จัน เขต 1 นางปาริชาติ จิระมณี ส.อบจ.เชียงราย อำเภอแม่จัน เขต 3 อ.แม่จัน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด (Mosdop TB) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.แม่จัน ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่จัน

 

จากนั้น เวลา 13.00 น. นายก นก นายก อบจ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุม รพ.สต.เล่าลิ่ว
 
 
ทั้งนี้ การมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ในพื้นที่ อ.แม่จัน และ อ.แม่ฟ้าหลวง เป็นการตัดวงจรการเกิดของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะแพร่เชื้อสู่คน ซึ่งในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงราย เริ่มพบผู้ป่วยไข้เลือดออก และยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งอาการของผู้ได้รับเชื้อนั้น จะมีอาการดังนี้
 
 
มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ปวดหัวรุนแรง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อปวดกระบอกตา ตาแดง มีผื่นแดงขึ้นบริเวณผิวหนัง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาจท้องผูกหรือ ท้องเสีย และอาจถ่ายเป็นสีดำ ปวดท้องบริเวณชายโครงขวา หากมีอาการรุนแรงอาจเกิดอาการเลือดออกผิดปกติตามร่างกาย เช่น เลือดออกตามผิวหนัง เลือดออกที่เยื่อบุคอ หรือเลือดกำเดาไหล เป็นต้น
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
CULTURE SOCIETY & POLITICS

ฉลองตราตั้งวิหารพระเจ้าแสนแซ่พระธาตุ วัดปงสนุก อ.เทิง

 

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานฉลองตราตั้ง พระครูวิศาลศุภกิจ เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก และพระฐานานุกรมวัดปงสนุก และงานฉลองวิหารพระเจ้าแสนแซ่ พระธาตุ วัดปงสนุก ต.ปล้อง อ.เทิง ในการนี้ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายก อบจ.เชียงราย นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอาวุโสอำเภอเทิง ส.อบจ.อ.เทิง และคณะผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต.ปล้อง อ.เทิง ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดปงสนุก ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย

 

วโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ และทรงโปรดพระราชทานถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิจารณาเลื่อนชั้นพระสังฆาฏิการแก่คณะสงฆ์การนี้ พระครูวิศาล ศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดปงสนุก เจ้าคณะ ต.ปล้อง เขต 1 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก และพระฐานานุกรม จำนวน 3 รูป และจะได้ทำการฉลองสมโภช ในการนี้ นายก นก นายก อบจ.เชียงราย ได้อ่านตราตั้ง พระฐานานุกรม พระครูปลัดอนันต์ อานนุทเมซี และถวายสักการะแด่ พระฐานานุกรม ด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

ม่วนคัก ม่วนหลายไทยอีสาน ล้านนา เทศกาลงานบั้งไฟ ปี 67 อ.เทิง

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ไทยอีสาน-ล้านนา พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เขต 1 ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีนายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมคณะกรรมการจัดงาน

 

การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานประเพณีของท้องถิ่นดั้งเดิมที่จัดขึ้นในภาคอีสานซึ่งในเขตตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีประชากรบางส่วนที่พื้นเพดั้งเดิมเป็นคนอีสาน และได้โยกย้ายมาตั้งรากฐานที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 และบ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9 โดยได้สืบสานประเพณีไทยอีสานนั้น คือประเพณีบุญบั้งไฟ และชาวตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ 
 
 
ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นการจัดขบวนแห่บั้งไฟ และวันที่ 2 มิถุนายน 2567 เป็นวันจุดบั้งไฟขึ้น ซึ่งคนไทยอีสานเชื่อกันว่าการจุดบั้งไฟตาม ตำนาน เล่าขานเป็นการเสี่ยงทาย และบนบานขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประการสำคัญการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในวันนี้ ชาวตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในตำบลศรีดอนไชย และบริเวณใกล้เคียงในเขตอำเภอเทิง เพื่อเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมไทยอีสาน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนอีสานอย่างแท้จริง โดยเน้นการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

อบจ.เชียงราย เตรียมทีมดูแลอาคาร ที่ขึ้นเป็นโบราณสถานให้ทรงคุณค่า

เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายกฤศ โพธสุธน รองนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการหาแนวทางการประคองโครงสร้างอาคารไม่ให้เกิดความเสียหาย ณ อาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อบจ.เชียงราย โดยมี นายพรรษพล ขันแก้ว นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักศิลปากรที่ 7 ผศ.ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย นายศุภกฤต แสนอินเมือง ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง นายสันติชาติ ชัยภมรฤทธิ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ และนางปัทมา สมประสงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

ตามที่กรมศิลปากรแจ้งผลพิจารณาการขออนุญาตปรับปรุงช่อมแชมอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย และอนุญาตให้อบจ.เชียงราย ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจังหวัดเชียงราย(หลังเดิม) ตามรูปแบบที่เสนอได้ โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อบจ.เชียงรายได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรมเชิงนิเวศเชิงสุขภาพและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เชิงศิลป์วัฒนธรรม กิจกรรมย่อยปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณา

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 อบจ.เชียงราย ได้ประสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ทำการสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างของอาคารในเบื้องต้น พบว่าส่วนของโครงสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก มีความชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากพบการเคลื่อนตัวของโครงสร้างหลังคา มีรอยแยกพบการทรุดตัวของผนัง และบันได บริเวณ ชั้น 3 จำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแชมประคองโครงสร้างอาคารอย่างเร่งด่วน ในระหว่างการรอการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย มีความมั่นคงแข็งแรง จึงได้จัดการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการประคองโครงสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกระหว่างรอการอนุรักษ์ที่เหมาะสม เมื่อได้รูปแบบการประคองโครงสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก และจะได้นำเสนอกรมศิลปากรในการขออนุญาตการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวต่อไป

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย พบปะประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. และ เวลา 13.00 น. ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานประชุม ผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ช่วงเช้า) ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 (ช่วงบ่าย) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 พร้อมด้วย ดร. ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยการประชุมผู้ปกครองฯ มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในแต่ละโปรแกรมวิชา ที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

 

พร้อมกันนี้ นายก อบจ.เชียงราย ได้กล่าวพบปะผู้ปกครองและนักเรียน และกล่าวขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยการส่งบุตรหลานมารับการศึกษาอบรมที่โรงเรียนแห่งนี้ และได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมในวันนี้ อีกทั้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษา นักเรียน ที่ยากจนหรือด้อยโอกาส โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยตั้งงบประมาณตามโครงการไว้ จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

บทบาทของ อบจ.เชียงราย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พระพุทธญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 มอบโล่เกียรติคุณแก่องค์กรต้นแบบ ประกาศนียบัตรแก่บุคคลต้นแบบในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีความโดดเด่นในการ ครองตน ครองคน ครองงาน ตามหลักพระพุทธศาสนา อาทิ นักเรียน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน ทั้งนี้ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบในการทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนาและต่อพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

 

โดยการประชุมในครั้งนี้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” และ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ (สาธิตการสวด) เวลาต่อมานางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของ อบจ.เชียงราย ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อบจ.เชียงรายได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ
 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศาสนา จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเชียงราย และชนเผ่าที่หลากหลาย ซึ่งนำไปสู่การสืบทอดมรดก ทางศิลปวัฒนธรรม และได้สนับสนุนองค์ความรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม สู่ท้องถิ่นและศาสนสถานโดยร่วมกับ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเมืองเชียงรายสู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะ และวัฒนธรรม (Creative city & Culture) ให้ดำรงและสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

‘อทิตาธร’ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง นายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เขต 1 นายเกษม หาญกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เขต 2 โดยมี พระครูอุดมคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอ เทิง เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

พระธาตุจอมจ้อ ประดิษฐาน ณ หมู่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญ เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป และถือเป็นมรดกทางด้านศาสนาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเทิง มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นพระธาตุที่สำคัญ “หนึ่งในเก้าจอม” ของจังหวัดเชียงราย ทุกปีจะมีการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และองค์พระธาตุ ในวันวิสาขบูชาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณเปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยอำเภอเทิงร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง สภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอเทิง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นตลอดมา

 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและตระหนักถึงความสำคัญของพระธาตุจอมจ้อ หนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย

 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรและชุมชน สร้างจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเทิง ทั้งนี้ การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสีบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เดินหน้านโยบายสามพี่น้องท้องถิ่น กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ต.ดอยงาม

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่อำเภอพาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในพื้นที่ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่องการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ระหว่าง อบจ.เชียงราย กับ อบต.ดอยงาม ฝ่ายปกครองต.ดอยงาม บ้านสันช้างตาย หมู่ที่ 7 โดยมีนายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม นายนเรศ วรรณวนา ผู้ใหญ่บ้านสันช้างตาย ม.7 นายสำอางค์ ธรรมโก กำนัน ต.ดอยงาม ร่วมลงนามทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย
.
การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง อบจ.เชียงราย โดย นายก อบจ.เชียงราย กับ อบต.ดอยงาม โดย นายก อบต.ดอยงาม ฝ่ายปกครองตำบลดอยงาม โดย กำนันตำบลดอยงาม บ้านสันช้างตาย หมู่ที่ 7 โดย ผู้ใหญ่บ้านสันช้างตาย หมู่ที่ 7บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการกำจัดวัชพืชออกจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้น้อย อบจ.เชียงราย ร่วมกับอบต.ดอยงาม
 
 
ฝ่ายปกครองต.ดอยงาม และบ้านสันช้างตาย หมู่ที่ 7 ร่วมบูรณาการในการกำจัดวัชพืช ออกจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ต.ดอยงาม อ.พาน ด้วยวิธีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ของ อบจ.เชียงราย โดย อบต.ดอยงาม เป็นผู้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง และฝ่ายปกครองตำบลดอยงาม และบ้านสันช้างตาย หมู่ที่ 7 เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การกำจัดวัชพืชออกจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์พื้นที่ต.ดอยงาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขับเคลื่อนนโยบายกระจายเครื่องจักรและบุคลากรลงสู่ชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่อย่างครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ ด้วยความร่วมมือของ สามพี่น้องท้องถิ่นและชุมชน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย มอบทุน 5 ล้านบาท ช่วยนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

 
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภา อบจ.เชียงราย สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย ผู้บริหาร อบจ.เชียงราย และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษา นักเรียน ที่ยากจนหรือด้อยโอกาส 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษานักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษา และนักเรียน ที่ยากจนหรือด้อยโอกาส     เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา และนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงราย ให้ได้รับเงินทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาตามความเหมาะสม อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายและลดภาระให้กับผู้ปกครอง

 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ สำหรับนักศึกษาและนักเรียน ที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยตั้งงบประมาณตามโครงการจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภทคือ

 1. ทุนเงินช่วยเหลือนักเรียน
 • ระดับชั้นอนุบาลศึกษา จำนวนเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท/ปีการศึกษา/คน
 • ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท/ปีการศึกษา/คน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท/ปีการศึกษา/คน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวนเงินช่วยเหลือ 6,000 บาท/ปีการศึกษา/คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ 

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน (ผู้ยากจน) หรือ เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น (ผู้ด้อยโอกาส)
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 5. ไม่อยู่ระหว่างการรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

2.ทุนการศึกษา

เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส และต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวนเงินทุนการศึกษา 33,000 บาท/ปีการศึกษา/คน และผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาฯ จะต้องเป็นผู้ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ จำนวนทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุน ปีการศึกษาละไม่เกิน 33,000 บาท แบ่งเป็นจำนวน 80 ทุน ได้แก่

 

 • สาธารณสุขศาสตร์ 
 • พยาบาลศาสตร์
 • แพทย์แผนไทย
 • สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)

และอีกจำนวน 20 ทุน ได้แก่ คณะและสาขาอื่นๆ          

 

               คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน (ผู้ยากจน) หรือ เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น (ผู้ด้อยโอกาส)
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

               ผู้สนใจสมัครขอรับทุนช่วยเหลือนักเรียนและทุนการศึกษา สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร    ได้ที่ www.chiangraipao.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครองได้ที่สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 (ในวัน เวลาราชการ) หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (สมัครขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา หรือสมัครขอรับทุนการศึกษา) เลขที่ 521 ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร)     

 

 โดยทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนสามารถยื่นขอได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กันยายน 2567 และทุนการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 5317 5333 ต่อ 1109 ในวันและเวลาราชการ

 

               ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านการผลิตบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้กลับมาทำงานในท้องถิ่น และรองรับการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ที่ได้ถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยในปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายใต้การบริหารงานโดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย       ได้ดำเนินการจัดโครงการยูนิตทำฟัน กระจายลงสู่พื้นที่ รพ.สต.และ สอน. กว่า 40 แห่ง เพื่อให้บริการสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในเดินทางไปยังโรงพยาบาลในอำเภอ หรือตัวจังหวัด  โดยให้บริการด้านการขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน ในหน่วยบริการทันตกรรมของ รพ.สต. ในพื้นที่ของตนเอง ตามนโยบาย “โฮงยาใกล้บ้าน” และการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริม   ให้ผู้ที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีขวัญและกำลังใจที่จะกลับมาทำงานใกล้บ้านและให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสให้คนเชียงรายได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษาและการสาธารณสุขต่อไป

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News