Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ปลุกไฟเยาวชนรุ่นใหม่ จัดมหกรรมครบรอบ 2 ปี ศูนย์เยาวชน

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมครบรอบ 2 ปี ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังแรก) และศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย โดยมีนายฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ นายอดิศักดิ์ เทพวงศ์ ประธานสภาเยาวชน อบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน และมีสมาชิกศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย น้องๆเยาวชนในพื้นที่ จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เนื่องด้วยศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย ได้เริ่มดำเนินการ โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม คัดเลือกคณะกรรมการสภาเยาวชน อบจ.เชียงราย ระดับโซน จำนวน 4 โซน ซึ่งประกอบด้วย
– โซน 1 ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย อ.พญาเม็งราย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง
– โซน 2 ได้แก่ อ.พาน อ.แม่ลาว อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย และ อ.ป่าแดด
– โซน 3 ได้แก่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ดอยหลวง และ อ.แม่จัน
– โซน 4 ได้แก่ อ.เชียงของ อ.ขุนตาล อ.เทิง และ อ.เวียงแก่น และได้จัดตั้งศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย 
 
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย และได้ขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย ให้มีศักยภาพ ดังนั้น อบจ.เชียงราย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย ด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งทักษะความรู้และความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนไปพร้อมกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ”
 
ในงานมหกรรมครบรอบ 2 ปี ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย มีกิจกรรมมากมาย เช่น บูธเกม บูธกิจกรรม Workshop กาดละอ่อนเจียงฮาย2 การแข่งขัน”สุดยอดวงดนตรีสตริงเยาวชน” และการแสดงสุดอลังการของวงดนตรีลูกทุ่ง YRC Combo “ยุพราชมหาชน” จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ สนับสนุน เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023

 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 66 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 (Chiangrai Asean Flowers Festival 2023) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พื้นที่จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

สำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น โดยบริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก มีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ปีนี้มาภายใต้แนวคิด “When You Wish Upon A Star คำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาว” เนรมิตให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืน การแสดง แสง สี เสียง ประติมากรรมศิลปะร่วมสมัย, อุทยานกล้วยไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์, การแสดงไฟประดับสวยงาม, การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีเชียงราย, ข่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์ และนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ พร้อมกระจายความสุขไปยัง 4 อำเภอ อาทิ อำเภอดอยหลวง อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน และอำเภอพญาเม็งราย เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ ยามเย็น บรรยากาศในสวนดอกไม้อาเซียน 2023

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 66  และที่สวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

มีนายศรัณยู มีทองคำ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย ซึ่งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

 

 

ได้ขอบคุณส่วนราชการต่างๆ ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ และเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสมาพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิด จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยตอนหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ฝากให้หัวหน้าส่วนราชการและทุกอำเภอช่วยกันรณรงค์ป้องกันหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง

 

 

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟวันนี้ และได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมดอกไม้อาเซียน เชียงราย Chiangrai Flower and Art Festival 2023 ว่า “งานมหกรรมดอกไม้อาเซียน เชียงราย สวนไม้งามริมน้ำกก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในแต่ละปีจะจัดสวนดอกไม้ให้ออกมาเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนคนเชียงรายและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว ในปีที่ผ่านมามีการกระจายการจัดงานไป 4 อำเภอ เพื่อกระจายนักท่องเที่ยว กระจายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ 
 
 
 
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอ ตามนโยบายเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปี มีดีทุกอำเภอ สำหรับปีนี้จัดงานภายใต้คำว่า “คำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาว” รูปแบบการจัดงานเป็นการรังสรรค์งานดอกไม้จัดแบบศิลปะมีการนำประติมากรรมซึ่งรังสรรค์โดยศิลปินในจังหวัดเชียงรายมาออกแบบในแต่ละแห่ง ในขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้เห็นในประเทศไทยมารังสรรค์ผ่านเป็นกระบวนการจัดงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในงาน และมีการจัดแสดงผลงานประติมากรรม Art Carnival จากขบวนพาเหรดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มาจัดแสดงในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย ในครั้งนี้ด้วย
 
สำหรับการจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 เทศบาลนครเชียงราย จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่อไป
 
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI

พิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะจิตอาสา วัดสันมะนะ

 
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี วันพ่อแห่งชาติ และพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดย ธนาคารขยะจิตอาสา ณ วัดสันมะนะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย โดยมีพระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า และนายสมศักดิ์ ดอนชัย รักษาการกำนัน ต.ป่าอ้อดอนชัย นายสุรพ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายก ทต.ป่าอ้อดอนชัย นายจำนงค์ มหาวงค์ ประธานคณะกรรมการวัดสันมะนะ นายบัญญัติ ปันอินทร์ ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ป่าอ้อดอนชัย นางโสรยา ทิพย์วัฒนา ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ต.ป่าอ้อดอนชัย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงราย นายสะอาด ปัญญาดี ส.อบจ.เชียงราย อ.เมือง เขต 4 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
 
งานทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2 และวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นโดยวัดสันมะนะได้ริเริ่มจัดตั้งธนาคารขยะจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งทุกวันที่ 5 ธันวาคมนั้น วัดสันมะนะได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลทุกปี เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลมาใช้ในกิจกรรมของทางวัด และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานในชุมชน โดยในปี 2566 ธนาคารขยะวัดสันมะนะ ได้ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำ ต.ป่าอ้อดอนชัย ได้จัด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกับถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการหาทุนสมทบกองทุนหน่วยอบรมประชาชนประจำ ต.ป่าอ้อดอนชัย ในการดำเนิน กิจกรรมการออกเยี่ยมผู้ป่วย และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำ ต.ป่าอ้อดอนชัย ในปี 2566 ต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

อบจ.เชียงรายเปิด วันลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง ต.ดอยฮาง

 
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) พร้อมนายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ท่าน้ำแม่กก บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดอยฮาง หมู่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวังพรรณ ปัญญา กำนันตำบลดอยฮาง กล่าวต้อนรับ และมีนายเอื้ออังกูร เทพสมรส นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮางกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้
 
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กล่าวชื่นชมนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดอยฮาง ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น แสดงให้เห็นถึงพลังของพี่น้องประชาชนตำบลดอยฮาง ที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมิให้สูญหาย และเป็นการส่งเสริมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป สร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น ตลอดทั้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลดอยฮาง สร้างงานสร้างรายได้ อีกทั้งให้ความสำคัญ และร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราเอาไว้ทำให้เด็ก และเยาวชนรุ่นหลัง ได้รู้จักกับประเพณีลอยกระทงและได้ร่วมกันสืบทอดต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย เปิดโครงการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนปล้องวิทยาคม ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม กล่าวต้อนรับ
 
การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายและบูรณาการ
การดำเนินงานด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ทุกแห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุก สังกัด พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แบ่งจัดเป็น 4 รุ่น ๆ ละ
200 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

เปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย

เปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ในการนี้ นายจีรพงษ์ พุทธวงค์ วิทยากรจากสำนักงานจังหวัดเชียงราย บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
Facebook
Twitter
Email
Print

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
NEWS UPDATE