Categories
SOCIETY & POLITICS

ตัดแว่นฟรี! สภากาชาดไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเชียงราย

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดโครงการให้บริการตรวจวัดสายตา และแก้ไขความผิดปกติทางสายตาพร้อมตัดแว่นฟรีให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่เชียงรายระหว่างวันที่ 17 – 27 ก.ค. 2566 นี้

 
นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุข และโรงเรียนในพื้นที่ร่วมกันคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาและการมองเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมการคัดกรองเบื้องต้น พบว่ามีสายตาผิดปกติ จำนวน 4,000 คน ความผิดปกติทางสายตา เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิต ยิ่งถ้าเกิดปัญหานี้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหลายด้าน สภากาชาดมองเห็นปัญหานี้จึงเกิดโครงการ รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทตามโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชนบทห่างไกลทุกระดับ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้ และดำเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป
 
 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่าโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดเชียงราย จะใช้รถตัดแว่นสายตาที่เป็นรถบัสใหญ่ ออกแบบภายในพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 4,000 ราย เพื่อให้เด็กๆ เชียงรายมีความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมกับดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวต่อไป
 
 
“เราได้ตระหนักว่าความผิดปกติทางสายตา ของนักเรียนในชนบท เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเท่าที่ควร ทั้งจากปัญหาครู ผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสายตา อีกทั้งยังขาดแคลนจักษุแพทย์ในพื้นที่ ตลอดจนการขาดแคลน ร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในท้องถิ่นห่างไกล ทำให้เด็กนักเรียนในชนบทจำนวนมาก มองเห็นไม่ชัด เป็นเหตุให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพ และการดำรงชีวิตด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา และการเรียนรู้น้อยลงในครั้งนี้เด็กๆเชียงรายจะได้มีแว่นตาที่มีคุณภาพกว่า 4,000 คน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถรอรับแว่นสายตาได้ทันที อีกด้วย”นางสุภาเพ็ญกล่า
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

เชียงรายเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 8 จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาให้คำแนะนำ ชี้แจงรูปแบบการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย แพทย์อาสาประจำตำบล อสม. ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กว่า 700 คน

.
นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ารู้สึกดีใจแทน ด้วยเด็กนักเรียนในชนบท อาจไม่รู้ว่าตนเองมีสายตาบกพร่อง ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมาก มองเห็นไม่ชัด ขาดแคลนร้านแว่นตาที่มีคุณภาพ จึงเป็นเหตุทำให้เด็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ด้อยโอกาสในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต
.
นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดเชียงราย จะใช้รถตัดแว่นสายตาที่เป็นรถบัสใหญ่ ออกแบบภายในพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที และสามารถรับแว่นสายตาในวันเดียวกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 4,000 ราย เพื่อให้เด็กๆ มีความสามารถในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้ พร้อมกับดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวอีกด้วย
.
ด้านแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ 8 จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ให้คำแนะนำ อธิบายหน้าที่ให้แก่ผู้เข้าอบรมกว่า 700 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การตรวจวัดสายตา พร้อมสอนวิธีให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียนในชนบท การตอบปัญหาและช่วยแก้ไข ตลอดจนการปฏิบัติตัวเมื่อสายตาเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดยโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 นี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5371-2696

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

แม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.พาน ติดตาม “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

แม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.พาน ติดตาม “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

Facebook
Twitter
Email
Print

วันที่ 25  พฤษภาคม 2566 นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ในพื้นที่อำเภอพาน จำนวน 3 กลุ่ม โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วยนางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอพาน แม่บ้านมหาดไทยอำเภอพาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม OTOP ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน

ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวแสงวรรณ สมปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และคณะ ได้พบปะและมอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและงานหัตถกรรม โดยเน้นย้ำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุจากธรรมชาติในการผลิต และการย้อมสีธรรมชาติ และได้มอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ลายดอกรักราชกัญญา” แก่ผู้ประกอบการ OTOP และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม เพื่อร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำแบบลายผ้าพระราชทาน เป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอและงานหัตถกรรมให้สามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
NEWS UPDATE