Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

พช.เชียงราย คัดเลือกสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2566 โซนอิงสู่โขง

พช.เชียงราย คัดเลือกสตรีดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2566 โซนอิงสู่โขง

Facebook
Twitter
Email
Print

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางเครือวรรณ สดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จากพื้นที่โซนอิงสู่โขง (อำเภอเวียงชัย เทิง พญาเม็งราย เชียงของ ขุนตาล และอำเภอเวียงแก่น) จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

ภาคเช้า ตรวจประเมินและคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ณ ที่ทำการกลุ่มจักสานตะกร้าบ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกองรบ กระทุ่มนัด ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงชัย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการกลุ่มจักสานตะกร้าบ้านป่าบงเหนือ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ในโอกาสนี้ นายยุทธพงศ์ สุริยะวงค์ พัฒนาการอำเภอเวียงชัย และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย ได้เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลและให้กำลังใจกลุ่มฯด้วย

ภาคบ่าย คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย เพื่อตรวจเยี่ยมและคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น และประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น และ ซึ่งโซนอำเภออิงสู่โขง 

ได้เสนอให้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพญาเม็งราย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหงาว อำเภอเทิง เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยนางโสภิชา หงษ์คำ พัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย นางอมรรัตน์ จันทร์ถา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเทิง คณะทำงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพญาเม็งราย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหงาว และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ครบถ้วนทั้ง 3 โซนอำเภอแล้ว และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในโอกาสต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR