Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

ชุมชนบ้านสันป่าเหียง คว้ารางวัลคลิป ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปี 66

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะฮัก อ.เมืองเชียงราย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดิโอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจ.เชียงราย ในครั้งนี้มีชุมชนท่องเที่ยวจ.เชียงราย ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จ.เชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรม และการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 

1.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน 

2.ชุมชนท่องเที่ยวฮักอาข่าโฮม บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 

3.ชุมชนบ้านม่วงคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 

4.ชุมชนบ้านสันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย 

และ5.ชุมชนบ้านผาฮี้ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

สำหรับสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนจ.เชียงรายที่ได้รับการคัดเลือกพิเศษ ที่มีความโดดเด่นชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านสันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวเชิงประสบการณ์ที่ประทับใจในชุมชนท่องเที่ยว แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน บอกถึงเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ประเพณี อาหาร ชุมชน และด้านอื่นๆ เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในชุมชนไว้อย่างน่าสนใจ ในครั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายยังได้มีการนำคลิปวิดิโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ดีรับคัดเลือกไว้ของทั้ง 5 ชุมชน ที่มีความยาวคลิปละ 3-5 นาที มาเผยแพร่โดยสามารถเข้าไปชมผลงานผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค เพจ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และที่เว๊บไซต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME