Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

คัดตัวแทนแข่งระดับเขต งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 กลุ่มแม่ยาว-ดอยฮาง ให้กำลังใจและชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนและครูที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาพิเศษเรียนรวม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนแม่ยาววิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านรวมมิตร โรงเรียนผาขวางวิทยา โรงเรียนบ้านผาเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ โรงเรียนบ้านดอยฮาง และโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป โดยมีนายวิจิตร คำปุ๊ ผอ.โรงรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความสุขและพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนแม่ย่าววิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

 

งานศิลปหัตถกรรมได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทํางานราชการให้น้อยลง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา มีหยุดเว้นช่วงบ้างเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ได้เปลี่ยนชื่องานไปก็หลายครั้ง นับว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากมาแต่ในอดีตนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 100 ปี
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สพป.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME