Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

พม. จับมือสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หนุนเป็นช่างซ่อมสังคมไทย

 

   เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 66 เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายอนุกูลปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ ดร.วิชัย ไทยถาวร รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน อีกทั้งมีการรับชม พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาผ่านการบันทึกวีดิโอ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2566 ทั้งนี้ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. เข้าร่วมพิธี  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

         นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์) หรือ “สมเด็จย่า” ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย และปี 2566 นับเป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย” ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “การจัดสวัสดิการเติมเต็มครอบครัว”

          นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในฐานะอาสาสมัครและส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งสังคมไทยวันนี้กำลังต้องการ “การซ่อม” เพราะมีอาการป่วยอยู่หลายส่วน เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สังคมไทยในวันนี้ต้องมีคนมารักษา มาช่วยกันทำงาน ซึ่งขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่าน ทุกองค์กร ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ เพราะทุกคนกำลังเป็น ช่างของสังคม เป็นช่างที่กำลังจะมาซ่อมสังคมไทย ที่วันนี้เหลือฟางอยู่ไม่กี่เส้นแล้ว ที่กำลังจะแตกตัวออกไป 

          นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า พ่อบรรหารเคยสอนตนไว้ว่าจะทำงานให้สำเร็จ ต้องใช้ 3 อย่างด้วยกัน อย่างแรก ต้องมีเงิน สอง ต้องมีคน และสาม ต้องมีใจ หากการทำงานอาสาสมัครแล้วไม่มีใจก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ แต่พวกเราในที่นี้มีครบทั้งสามองค์ประกอบ จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้มาเป็นช่างซ่อมสังคมไทย เพื่อไม่ให้เห็นเหตุการณ์หรือเกิดสิ่งที่เราไม่อยากเห็นในสังคมไทย ไม่ว่าจะเกิดกับกลุ่มเปราะบางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น

         นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า ในนามของกระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกท่านทุกองค์กร เนื่องจากกำลังของพวกเรามีอยู่เพียงหยิบมือเดียว ถ้าหากขาดการสนับสนุนและการทำงานร่วมมือกันของหลายๆ องค์กร และที่สำคัญคืออาสาสมัครที่อยู่ในที่นี้ ตนเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ทำงานอาสาสมัครและสมควรได้รับรางวัล แต่ยังไม่ได้มาอยู่ในที่นี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทยต่อไป 

            นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า และไม่ใช่ว่าผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในวันนี้ ทางกระทรวง พม. จะไม่เห็นความสำคัญ ขอฝากบอกว่าทุกการกระทำ และทุกลมหายใจของทุกท่าน ที่กำลังทำงานในฐานะอาสาสมัครให้กับแผ่นดินไทยอยู่นั้น พวกเราทุกคนในนามของกระทรวง พม. ขอบคุณด้วยหัวใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การทำดีเช่นนี้จะได้รับการขยายต่อ เผยแพร่ต่อ หากวันนี้เรากลับไปแล้วสามารถเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและองค์กรได้ 1:1 เชื่อได้ว่า ในปีหน้าจะมีผู้ที่ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้น

            นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2566 มีอาสาสมัครดีเด่นได้รับรางวัล 238 ราย อาทิ นางสาวพุทธิอร ไพบูลย์สุวรรณ (ป้าจิ๊)  นายสมพงษ์ คุนาประถม (อื๊ดโปงลาง)  ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง  นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ และนายชวินทร์ ศิรินาค เป็นต้น และมีองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ได้รับรางวัล 23 องค์การ อาทิ  เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง  เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง  องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  มูลนิธิปากน้ำโพธิ์ประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง  มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) สาขาภูเก็ต  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เป็นต้น

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME