Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

รวมพลังเครือข่าย​ วันรักต้นไม้ ปี 66 “ป่านี้มีผล​ ผู้คน​รักกัน”

 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเครือวรรณ สดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ป่าชุมชนบ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 
 
โครงการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เทศบาลตำบลดอยฮาง และวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม อาทิ เครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงราย เครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
 
 
ในการนี้ พระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ได้เมตตากล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะมอบหมายภารกิจในการร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณพื้นที่ป่านี้มีผล ผู้คนรักกัน ตำบลดอยฮาง พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ระดับตำบลดอยฮาง (CLM) ดอยอินทรีย์
 
 
“วันรักต้นไม้แห่งชาติ” หรือ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (National Annual Tree Care Day) ที่ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษา ต้นไม้ และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ให้มากขึ้น โดยทรงปลูกและบำรุง ต้นไม้ ด้วยพระองค์มาโดยตลอดและทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก
 
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงควากตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการกำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไป เพื่อเสนอชื่อที่เหมาะสมซึ่งจากการระดมความคิดเห็นปรากฎว่าชื่อที่เหมาะสมคือ “วันรักต้นไม้แห่งชาติ” และได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้มีโอกาสแสดงความเสียสละแรงกายแรงใจความสามัคคี น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษา ต้นไม้ ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ อันเป็นช่วงปลายฤดูฝนของทุกปี
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME