Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

”นครเชียงรายเกมส์“ ส่งต่อเจ้าภาพใหม่เทศบาลนครนครสวรรค์ การแข่งขันกีฬา

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ”นครเชียงรายเกมส์“ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิดอย่างสวยงาม เริ่มจากการแสดงชุด ”เริงระบำลำตัด“ จากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ขบวนพาเหรดนำทัพนักกีฬาจากทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าสู่สนาม

 

เทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) เป็นการฝึกให้รู้จักการแพ้และชนะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬา ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองของนักกีฬาที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของบุตรหลานในด้านการกีฬา
 
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ส่งมอบธงในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 39 ”พาสานเกมส์“ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

ประเพณีเดือน 8 เข้าเดือน 9 ออกใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกสะดือเมืองเชียงราย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา ณ วัดกลางเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

วัดกลางเวียง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1975 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เดิมมีชื่อว่า วัดจั๋นตะโลก หรือ วัดจันทน์โลก เนื่องจากสมัยก่อนมี ต้นจันทน์แดง ไม้มงคลที่เอาไว้ใช้บูชาพระตามธรรมเนียมโบราณขึ้นอยู่ตามธรรมชาติรอบๆ วัด จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ หลังจากที่เชียงรายตกอยู่ในภาวะสงครามในเวลาต่อ วัดจันทน์โลกก็ถูกทิ้งร้าง และชำรุดทรุดโทรม ก่อนจะมีการบูรณะวัด และรังวัดใหม่จาก 4 มุมเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2417 แล้วพบว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเชียงรายพอดี จึงมีการสถาปนา สะดือเวียง หรือ เสาหลักเมืองขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดกลางเวียง ที่แปลว่า “วัดกลางเมือง” นับแต่นั้นมา  

 

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมประเพณีเดือนแปดเข้าเดือนเก้าออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง ระหว่างวันที่ 3-9  มิถุนายน 2567

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SOCIETY & POLITICS

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สสส. “ร่วมสร้างบ้านเมืองเป็นนครแห่งความสุข”

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. ร่วมกันเปิดงาน “ร่วมสร้างบ้านเมืองของเรา ให้เป็นนครแห่งความสุข” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (GMS) อาคารเจียงแสน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เครือข่ายสถาบันวิชาการ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคีสนับสนุน ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

 


          นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันของการพัฒนาเมืองเชียงรายจนกระทั่งเราเองกล้าบอกว่าเป็น “เชียงรายเป็นนครแห่งความสุข” โดยเฉพาะความสุขจากการมีเศรษฐกิจดี สังคมดี และสิ่งแวดล้อมดี การพัฒนานครเชียงรายตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต เราให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่มีเป้าหมายในการสร้างเมือง เมืองสร้างคน และคนสร้างเมือง เทศบาลนครเชียงราย จึงมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา” จำนวนมากพอที่จะดึงศักยภาพเข้ามาร่วมพัฒนานครเชียงราย เพราะเพียงทรัพยากรของเทศบานครเชียงรายคงมีพลังไม่เพียงพอในการทำงาน 

 


          สำหรับการขับเคลื่อน “นครเชียงรายแห่งความสุข” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น ได้เกิดผลต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองเชียงรายและการเพิ่มคุณภาพจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครเชียงรายในหลายเรื่องที่ผมและคนเมืองเชียงรายได้เห็นพ้องตามนโยบายการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งรูปธรรมของผลการพัฒนาที่สำคัญทั้งหมด 5 ประเด็น คือ

  1. การผลักดันให้นครเชียงรายเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ที่มีมาตรฐานปลอดสารพิษ โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง จะนำไปสู่การมีเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนและนครเชียงรายในที่สุด
  2. เทศบาลนครเชียงรายมีการจัดการขยะยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของเทศบาลนครเชียงรายในการจัดการขยะที่มีชุมชนอาสาเข้ามาร่วมจัดการขยะ เพื่อลดภาระของเทศบาลนครเชียงราย
  3. การทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 แห่ง ยกระดับการพัฒนาการให้บริการที่มากกว่าศูนย์บริการระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโปรแกรม Day Care (คลินิกดูแลสุขภาพกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ)
  4. การพัฒนาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวจนเป็นพื้นที่สวนสาธารณะต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ
  5. เรามีแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากเรื่องราวในประเด็นทั้งสี่ที่พร้อมให้ท่าน อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคส่วนต่างๆ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ต่อไป

 


          ภายในงานจัดให้มีการแสดงบนเวทีจากน้องๆ หนูๆ สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงราย สร้างความเฮฮาเรียกเสียงหัวเราะสนุกสนานจากผู้มาร่วมงานไปพร้อมกัน และยังมีการออกร้านจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ สิ่งของเครื่องใช้ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากเครือข่ายชุมชน เกษตรกร ภายใน “กาดสร้างสุข”

 

ทั้งนี้  นายกเทศมนตรีนครเชียงรายอยากมีหุ้นส่วนพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้คนชุมชนนครเชียงรายและหุ้นส่วนการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกัน พร้อมกันนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานวดเพื่อสุขภาพ และการประกาศเจตนารมย์ร่วมกัน ในการ “ สร้างบ้านเมืองของเรา ให้เป็นนครแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เทศบาลนครเชียงราย ขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างเชียงรายนครแห่งความสุข

 

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่..นครแห่งความสุข…ต้องสร้างความยั่งยืนให้สอดคล้องกันทั้ง 3 มิติ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แสดงปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างเชียงรายนครแห่งความสุข” วางหมุดหมายให้ เชียงรายเป็นนครแห่งความสุข มี นโยบายสร้างเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข เป็นการพัฒนาที่มองผ่านมิติกาลเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เราจึงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากเห็นเชียงรายพัฒนาไปในทิศ ซึ่งการวางเป้าหมายต้องกำหนด ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเป็นทิศทางการพัฒนา โดยให้ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ของชาติไปพร้อมกันการขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จ

 

ทั้งนี้ “โครงการจัดเวทีร่วมสร้างบ้านเมืองของเราให้เป็นนครแห่งความสุข” ร่วมกับสำนัก 3 สสส. และภาคเครือข่าย โดยคุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนา กล่าวว่า ถือเป็นจุดแข็งของเทศบาลนครเชียงราย และได้ประโยชน์ร่วมกันขณะที่การทำงานร่วมกับชุมชนสามารถตอบโจทย์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจต่อชุมชนโดยแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมไปกับการ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้รายได้ให้กับคนในชุมชน จากบริการสาธารณะที่ดี มีระบบจัดเก็บขยะที่ดี มีแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน บริการสาธารณสุขที่เข้าถึงและเข้ากลุ่มทุกทุกกลุ่ม รวมทั้งอาหารปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้ทัังผู้บริโภคและผู้จำหน่าย ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันในระดับในนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเมืองให้มีสุขภาพที่ดีโดยถ้วนหน้ากัน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI NEWS UPDATE

ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย ปี 67

 

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 67 ที่สวนตุงและโคมนครเมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย 2567 “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดประชารัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง จึงได้จัดทำโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงรายประจำปี 2567 กิจกรรม “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรผลไม้ และสินค้าประจำจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สามารถกระตุ้นการบริโภคและการขยาย ธุรกิจอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย ให้เติบโต เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติตามแนวทางตลาดประชารัฐ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนจัดทำตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว โดยการจำหน่ายสินค้าและบริการที่หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนา ผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลิ้นจี่และสับปะรด ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการตลาด กระตุ้นการบริโภค และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมกล่าวต่อไปว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นที่มีนโยบายและมีเจตคติที่ดี ต่อการพัฒนาความอยู่ดี กินดีของประชาชน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรผลไม้ สินค้าประจำจังหวัดเชียงราย และสินค้าพื้นบ้าน ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตต่างๆ
 
 
ทั้งนี้มีการจำหน่ายสินค้าทางด้านเกษตร ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย สินค้า OTOP จากวิสาหกิจชุมชน สินค้าพื้นบ้าน พื้นเมือง สินค้าขึ้นชื่อประจำ จังหวัดเชียงราย รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ การร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และเกษตรจังหวัดเชียงรายในการออกร้านสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและสินค้าเกษตรแปรรูปมากกว่า 100 ร้าน อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิง วงดนตรีจากศิลปินในท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขายและลด แลก แจก แถมโปรโมชั่นต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI CULTURE

ตักบาตรเที่ยงคืนเชียงราย ปี 67 วันเป็งปุ๊ด เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.39 น. เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับวัดมิ่งเมือง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 1 เป็นประธานสงฆ์ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผอ.โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 
โดย พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 1 เป็นประธานสงฆ์ นำคณะพระภิษุกจากวัดต่างๆในอำเภอเมืองเชียงราย ออกรับบาตร ซึ่งตลอดทั้งสองข้างทางตั้งแต่หน้าวัดมิ่งเมือง ผ่าน หอนาฬิกาฯ จนถึงสี่แยกประตูสลี มีพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม มาทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือเรียกกันทั่วไปว่าตักบาตรเที่ยงคืน ซึ่งในครั้งนี้ถือว่ามีผู้มาร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก ซึ่งปี 25667 มีวันเป็งปุ๊ด เพียง 1 ครั้งเท่านั้น คือวันที่ 21 เข้าสู่วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นความงดงามของเราชาวล้านนาและชาวพุทธ ที่ได้มาร่วมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมา
 
 

พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานสงฆ์ นำคณะพระภิษุกจากวัดต่างๆในอำเภอเมือง ออกรับบาตร ซึ่งตลอดทั้งสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศได้นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม มาทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือเรียกกันทั่วไปว่าตักบาตรเที่ยงคืน ซึ่งในครั้งนี้ถือว่ามีผู้มาร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก รวมระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร

 

นอกจากนี้อาจารย์คฑา ชินบัญชร หรือ เขมชาติ ปริญญานุสรณ์ เรียกว่ายืนหนึ่งเป็นนักพยากรณ์ หมอดูไพ่ยิปซีและฮวงจุ้ยเบอร์ต้นของประเทศไทย เดินทางมาร่วมใส่บาตรด้วย

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพนครเชียงรายเกมส์ครั้งที่38

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายจัดแถลงข่าว “การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย ด้วยแนวคิด #กีฬาสร้างสามัคคีสปอร์ตซิตี้ ที่เชียงราย โดยจัดการแข่งขันกีฬาชิงชัยทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา •กรีฑา •ฟุตบอล •ฟุตซอล •วอลเลย์บอล •วอลเลย์บอลชายหาด •เซปักตะกร้อ •เปตอง/เปตองชู้ตติ้ง •แบดมินตัน •เทเบิลเทนนิส •หมากฮอส •หมากรุก

 

ด้านนายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอปท.ทุกแห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
 
 
ในการนี้ นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (ภูมิธรรม เวชยชัย) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มีการขับเคลื่อน พื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นเชียงรายเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sport City) เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่โดยพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาต่อยอดไปสู่ในระดับที่สูงต่อไป และการจัดนครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38 เพื่อหล่อหลอมเด็ก และเยาวชนสู่เป้าหมายอนาคตที่ดีมีอาชีพที่มั่นคง สมกับคำว่า “นครเชียงราย นครแห่งความสุข”
 
 
ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือพร้อมทั้งร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาตลอดการแข่งขัน ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.north.sport-th.com ทางเพจเฟซบุ๊ค “นครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38” และทาง Page fb เทศบาลนครเชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SPORT

เชียงรายพร้อมจัด กีฬานักเรียน อปท. รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38

 

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” พร้อมผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

 

.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้คัดเลือกให้จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง/ชูดติ้งเปตอง แบดมินตัน หมากรุกไทย และหมากฮอส
 
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวม 11 ฝ่าย พร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการ โดยประธานได้เน้นย้ำคณะกรรมการทุกฝ่าย ให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการแข่งขันและการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเชิญชวนชาวเชียงราย ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

‘วันชัย’ มอบถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร ช่วยบรรเทาในแต่ละชุมชนเชียงราย

 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ทางเทศบาลนครเชียงรายโพสต์แจ้ง “ภัยแล้ง” ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชน เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ติดตามปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบตามธรรมชาติตื้นเขิน ระดับน้ำลดลง ขาดน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค
 
 
ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น จึงได้บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดผลกระทบอันเกิดจากสาเหตุสถานการณ์ภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย
 
 
ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังได้พบปะพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานชุมชน และพี่น้องชุมชนแต่ละชุมชน และมอบถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร พร้อมนำรถน้ำไปช่วยบรรเทาในแต่ละชุมชน ในการช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เทศบาลนครเชียงราย ปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณะเกาะลอยเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 สวนสาธารณะเกาะลอยแห่งนี้ จัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 บนความร่วมมือของพี่น้องชุมชนชาวเกาะลอย ที่ได้ประสานงานร่วมกับ ส.ส.รัตนา จงสุทธานามณี ในสมัยนั้น โดยขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงบประมาณในการก่อสร้างร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายได้มีพื้นที่สีเขียวในการออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้เข้ามาปรับภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะเกาะลอย ซึ่งการก่อสร้างมากว่า 30 ปีทำให้มีการเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิลปิน “ พิชิต สิทธิวงค์ ” ศิลปินจากขัวศิลปะเชียงราย เข้ามาแต้มสีสันของช้าง และทาสีบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะเกาะลอย เทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้พวกเราได้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษามาช่วยกันทำเมืองเชียงรายให้น่าอยู่แบบยั่งยืน “นครเชียงราย นครแห่งความสุข”

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News