Categories
AROUND CHIANG RAI NEWS UPDATE

เชียงราย ติด 1 ใน 5 ‘เมืองรอง’ ค้นหาใน อโกด้า ช่วงต้นฤดูฝนมากสุด

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 จากข้อมูลของ อโกด้า (Agoda) แพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ พบว่า จังหวัดเมืองรองที่นักเที่ยวชาวไทยค้นหามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช นครนายก ราชบุรี และเชียงราย ตามลำดับ โดยจังหวัดเมืองรองเหล่านี้มีที่เที่ยวที่หลากหลาย เที่ยวได้ไม่จำเจ ตั้งแต่การออกเที่ยวเพื่อดื่มดำไปกับธรรมชาติ จนถึงการไปชิมอาหารรสชาติพื้นเมือง

 

สถิติการค้นหาเมืองรองมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 23% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน โดยจากทั้ง 5 เมืองรองที่ถูกค้นหามากที่สุด พบว่า นครนายก (อันดับ 3) เป็นจังหวัดที่มียอดการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ซึ่งการค้นหาเมืองรองที่เพิ่มขึ้นนี้ ชี้ให้เห็นถึงเทรนด์การท่องเที่ยวที่นักเดินทางต้องการค้นหาประสบการณ์ที่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนจากเมืองรองมากขึ้น

 

Pierre Honne ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย อโกด้า กล่าวว่า ความนิยมเที่ยวเมืองรองที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และต่างไปจากเดิม ความร่วมมือระหว่างอโกด้าและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้จากการค้นหาเมืองรองโดยรวมที่เพิ่มขึ้น อโกด้ายินดีและพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง เพื่อเปิดโอกาสให้จังหวัดเมืองรองที่มีความโดดเด่นในแง่มุมต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 
 

เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวไทย สถิติจากอโกด้ายังชี้ให้เห็นถึงปริมาณการค้นหาที่พักในจังหวัดเมืองรองของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น  โดยเมืองรองที่นักเที่ยวต่างชาติค้นหามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครศรีธรรมราช จันทบุรี และตรัง ตามลำดับ โดยจังหวัดเหล่านี้มีความโดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรม   และภูมิทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย จึงเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนเพื่อสัมผัสความเป็นไทย

 

ด้วยตัวเลือกที่พักที่มีความหลายหลายจากอโกด้า ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทที่เงียบสงบ ไปจนถึงเกสต์เฮาส์ที่มีเสน่ห์ ช่วยให้การค้นหาที่พักสำหรับทุกการเดินทาง เช่น การเที่ยวเมืองรองในช่วงต้นฤดูฝนเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เคย นอกจากนี้แพลตฟอร์มอโกด้ายังมีบริการต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในหรือต่างประเทศ ทั่วโลก

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อโกด้า

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

ผนึกกำลังรับมือสถานการณ์จัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย และการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พร้อมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน รับมือฤดูฝน ปี 66 หลังมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย (Table Top Exercise : TTX) โดยจำลองสถานการณ์ฝนตกหนัก ระดับน้ำสูงเข้าท่วมพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของ ส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน และส่วนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจในศูนย์ส่วนหน้าฯ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หน่วยทหาร ตลอดจนผู้แทนอาสาสมัครภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม

 

นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวว่า การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร วิธีการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติงาน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการ รายงานสถานการณ์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ซักซ้อมขั้นตอนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่าง กอนช. และหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน และฝึกการใช้ Application ในการแจ้งเตือน และติดตามสถานการณ์น้ำอีกด้วย
 
 
ด้าน นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอกระบวนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ในฐานะหน่วยงานที่ภารกิจประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและการสื่อสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) และประเด็นเชิงพื้นที่ นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมในการกู้ภัย ที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่วนหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล บริหารและจัดทำประเด็นการสื่อสาร พร้อมแจ้งหน่วยงานราชการในจังหวัดให้ทราบข้อมูล ว่า ภัยที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไร เกิดที่ไหน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความรุนแรงของภัย และเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News