Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

เทศบาลนครเชียงราย จับมือผู้นำ 11 ตำบลเขตเมือง เดินหน้าพัฒนาเชียงราย

 
วันที่ 23 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย เขต 7 พร้อมภริยาและคณะ ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมประชุมพบปะผู้นำจากเขตอำเภอเมืองเชียงรายและประธานชุมชนจาก 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในกิจกรรมสร้างผู้นำในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมนครเชียงราย
 
โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาเมืองจากผู้นำและผู้แทนในเขตเทศบาลนครเชียงรายและตำบลต่างๆ จากทั้งนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และกำนัน จาก 11 ตำบลในเขตอำเภอเมือง ประกอบด้วย ต.แม่ข้าวต้ม ต.แม่กรณ์ ต.ท่าสาย ต.ดอยฮาง ต.แม่ยาว ต.บ้านดู่ ต.สันทราย ต.ห้วยชมภู ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.รอบเวียง และ ต.ริมกก
 
โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราเทศบาลนครเชียงรายและพี่น้องพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงราย ได้รับความกรุณาจากท่านพิเชษฐ์มาร่วมพบปะกับผู้นำและพี่น้องประชาชน และถือโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสภาฯ ซึ่งถือเป็นบทบาทที่มีความสำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราพี่น้องชาวเชียงราย นับว่าจากนี้ไปจะเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญของพวกเราชาวเชียงรายและเขตพื้นที่ต่อเนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายในตำบลต่างๆ ที่จะร่วมปรึกษาหารือเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ทั้งในด้านปัญหาหมอกควัน ปัญหาที่ดินทำกิน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับพวกเราทุกๆ คน ทุกๆ ตำบลต่อไป”
 
ทางด้านนายพิเชษฐ์ รองประธานสภาฯ ได้ร่วมรับฟังปัญหาจากผู้นำในพื้นที่ต่างๆ อย่างเป็นกันเอง และพร้อมจะนำปัญหาที่หารือร่วมกันในวันนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานรัฐบาลต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SPORT

เชียงราย จัดแข่งวู้ดบอล “SAT WOODBALL CHIANG RAI 2023”

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ที่สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล รายการ “SAT WOODBALL CHIANG RAI 2023” โดยมีนางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมนักสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารสิงค์ปาร์คเชียงราย สื่อมวลชน และนักกีฬากว่า 270 คนเข้าร่วม

นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันวู้ดบอล รายการ SAT WOODBALL CHIANGRAI 2023 ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการนำกีฬามวลชนเพื่อสร้างรายได้เศรษฐกิจชาติ ยกระดับความเป็นเลิศ สร้างแนวทางบูรณาการระหว่างชุมชนเมืองกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งยังสร้างแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบยั่งยืน รวมถึงการต่อยอดการสร้างเศรษฐกิจจากแหล่งท่องเที่ยว และการค้าธุรกิจท้องถิ่นที่สามารถจับต้องได้ และสร้างภาพลักษณ์เมืองในรูปแบบ Sports Tourism ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา Chiangrai Sports City
 
นางรัตนา จงสุทธานามณี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าขอขอบคุณ และขอชื่นชมคณะผู้จัดกิจกรรมทุกท่าน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เห็นความสำคัญสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกล่าวต่อไปว่าการแข่งขันวู้ดบอล รายการ SAT WOODBALL CHIANG RAI 2023 ทำให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัดในภาคเหนือ ได้สัมผัสถึงบรรยากาศอากาศที่ดี ได้สัมผัสศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังทำให้เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะนักกีฬาด้วยกันอีกด้วย
 
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทบุคคล จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 1. ทั่วไปชาย อายุ 64 ปี ลงมา 2. ทั่วไปหญิง อายุ 64 ปี ลงมา 3. อาวุโสชาย อายุ 65 ปี ขึ้นไป และ 4. อาวุโสหญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป และการแข่งขันประเภททีมผสมไม่จำกัดอายุ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News