Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

ส่งเสริม​การตลาด​สร้างรายได้​ให้​ชุมชน ​ผ้าลายพระราชทาน พช.เชียงราย​

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดแสดงและจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน ลายดอกรักราชกัญญา ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คนเชียงราย บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทาน ลายดอกรักราชกัญญา ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพิ่มรายได้แก่ชุมชน

 

ในการนี้ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผ้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งเป็นผลงานที่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้นำแบบลายผ้าพระราชทาน มาเป็นต้นแบบ ผสมผสานกับภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดการพัฒนาสร้างแบบลายผ้าใหม่ ที่แตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งใช้กระบวนการย้อมสีจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้สวมใส่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โทร. 053177350 ในวันและเวลาราชการ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME