Categories
SOCIETY & POLITICS

กอ.รมน. เชียงราย จัดประกวดคลิปวิดีโอ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 น. พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ช.ร. (ท.) เป็นประธานการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เพื่อให้นักเรียน ร่วมกันปลูกจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนเห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อ.เมือง จว.ชร.ชั้น 2 ศาลากลาง โดยมี รร.ในพื้นที่ จว.ช.ร. พร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดฯ ผลการประกวดคลิปวิดีโอ ชนะเลิศ ได้แก่ รร.ป่าแดดวิทยาคม โดยได้รับมอบโล่,เงินรางวัล และเกียรติบัตร จาก รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ช.ร. (ท.)

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

การฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ

 

เมื่อ 26 – 28 มิ.ย. 66 โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน, ปภ.15 และ ศูนย์เฝ้าระวังและเครือข่ายการสื่อสารวิทยุคมนาคมแจ้งเตือนด้านสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ “การฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จว.ช.ร. เป็นการฝึกเรื่องบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความพร้อม รู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย และการบริหารจัดการระงับเหตุในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News