ภายใต้แผน UN “อิ่มและดี 2030” 5 ด้าน สู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพก้าวกระโดด เตรียมเสนอต่อที่ประชุมระดับโลก ณ กรุงโรม 24 – 26 ก.ค. นี้

          นายเศรษฐเกียรติ มงกุฎวงษ์ รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์สื่อเพื่อชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงเจตจำนงที่จะพลิกโฉมระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน ในครั้งนี้ Thailand Food and Agriculture Systems Stocktaking “เส้นทางสู่การพลิกโฉมระบบพบกับความยั่งยืนของ ประเทศ”เผื่อว่านางสาวนวรัตน์ เฉลิมเผ่า ผู้ช่วยผู้สมัคร FAO ประจำประเทศไทย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เกษตรศาสตร์ (บุคคลทั่วไป) ผู้ช่วยประเมิน ชล บุนนาค หัวหน้าศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายที่มุ่งสู่ความยั่งยืน (SDG Move) คณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ณ ภาพรวม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       รองกระทรวงกลาโหมเกษตรและคอยติดตามในการประชุมการประชุมผู้นำประเทศผู้นำระบบอาหารโลกปี 2564 (UN Food Systems Summit : UNFSS 2021) คอยติดตาม (UN) สนับสนุนประเทศสมาชิกขับเคลื่อนระบบอาหารโลกทั้งวิธีการผลิต คำถามที่ถามและขอให้ช่วยตอบคำถามกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดของหลักสูตร “อิ่มและดี 2030” ซึ่งอ่านจากฐานข้อมูลในรายงานของกระทรวงเกษตรและเรียกร้องให้รวบรวมเพื่อจัดระเบียบระบบเกษตรและความยั่งยืน โดยต้องการให้มาที่นี่/การทำความเข้าใจประเด็น “ ระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย” ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงเกษตรและอาหาร บุคคลทั่วไปที่ภาคประชาสังคมได้รับเครือข่ายสถาบัน สมาคม องค์กร เรียกร้องอื่นๆ จนตามมาสร้างเครือข่าย “ความร่วมมือ” ตามมา ขับเคลื่อนโดย สส.ปฏิบัติตาม 1 ใน “ความร่วมมือ” เป็นไปได้ที่ร่วมขับเคลื่อนระบบ “ระบบเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน” ต่อปี 2564 ต่อปี 2564 ตามลำดับที่หลายฝ่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยเคยมีการวิจัยมาก่อนมีโครงการวิจัยเชิงวิเคราะห์สำหรับคำถามสำหรับอาหาร ความช่วยเหลือ (Policy Research for Thailand’s Food Systems Development) โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 

        สำหรับผู้ที่ต้องการระบบเกษตรและความมั่นคงอย่างยั่งยืนใน 5 เรื่องภายใต้หัวข้อ “อิ่มและดี 2030” รวม 5 ด้านที่ตามมา 
1. “อิ่มดีสแกนหน้า” เข้าถึงอาหารปลอดภัยและอย่างปลอดภัยทางโภชนาการ 
2. “อิ่มดีมีสุข ” ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อความยั่งยืน 
3. “อิ่มดีรักษ์โลก” ส่งเสริมระบบการผลิตที่แมทซ์และต่อสิ่งแวดล้อม 
4. “อิ่มดีทั่วถึง” ส่งเสริมคริสต์มาสที่เสมอภาคปราณี และ 
5. “อิ่มดีทุกคนเมื่อ ” สร้างระบบที่จะปรับตัวได้เมื่อเข้าสู่วิกฤต 
 

       “เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสจะได้รับบทเรียนทบทวนแล้วจะได้รับแชร์ประสบการณ์ซึ่งจะมีการประชุม Food and Agriculture Stockmaking Moment ระดับที่สามารถทำได้ในวันที่ 24–26 กรกฎาคม 2566 ณ ผู้นำกลุ่มเกษตรแห่งความต้องการ (Food and Agriculture Organization: FAO) กรุงโรมรายงานอิตาลีและองค์กรที่ยั่งยืนในระดับผู้นำที่มีเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น (SDG Summit) ก.ย. 2566 ต่อไปก็ขอให้ทบทวนและติดตาม ลองทำครั้งแรกหลังจากการประชุมสุดยอดระบบอาหารปี 2564 และเป็นการทบทวนการประเมินคุณภาพที่ดีในการนำเส้นทางการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารมาแล้ว” รองบล็อกเกษตรฯ กล่าว

        ดร.นพ.ไพโรจน์ เหลาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา ฟอนต์ มีพันธกิจในทุกวันนี้และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยให้ได้ช่วยกันพลิกโฉมระบบอาหารที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แน่นอนตลอดไป ปี 2573 ภาษาไทย เร่งสานพลังภาคีเครือข่ายนโยบายยุทธศาสตร์ที่ไม่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาวะ ตลอดการใช้งานอย่าลืมรบกวนหลักข้อที่ 3 ข้อ 
1. ขอให้ขอให้รอบรู้และขอความร่วมมือสนับสนุน เมื่อมีภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
2. ส่งเสริมระบบตลาดอาหารปลอดภัยให้ทุกคนสร้างทางอาหารในครัวเรือน/ชุมชน 
3. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 

        “แบบจำลองต้นแบบระบบอาหารชุมชนได้เน้นความสำคัญใน “การสร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างก้าวกระโดด” ซึ่งรวมถึงตัวอย่างที่คนงานสร้างเสริมสุขภาพ 3 ระดับ ระดับระดับต้นน้ำ การพัฒนาต้นแบบแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย/อินทรีย์ การพัฒนาไต่/ผลิตภัณฑ์ให้ข้อสรุป ความต้องการของผู้บริโภค กระตุ้นเศรษฐกิจอาหารชุมชนระดับกลางน้ำ ส่งเสริมระบบการขนส่ง/ เชื่อมโยง อย่าลืมที่จะประกอบการรำลึกชุมชน กระตุ้นให้เกิดการสร้างชุมชน (ตลาดเขียว/ ตลาดชุมชน/ ตลาดเชิงสถาบัน) และระดับ ปลายน้ำ รวบรวมความรอบรู้ซึ่งก็คืออาหารเพื่อสุขภาวะ ยกตัวอย่าง สำนึกสู่วิถีของอาหารเพื่อสุขภาวะ ลดหวาน มัน เค็ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาวะลดเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อ ผลลัพธ์สู่เป้าหมายของนโยบายสาธารณะ สร้างกระบวนการเรียนรู้และ สื่อสารที่มีแบนด์วิดท์และในระดับที่ยั่งยืนของพื้นที่ชายแดนและระดับสากล” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว
 

         นางสาวนวรัตน์ เฉลิมเผ่า ผู้ช่วยผู้แทน FAO ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์ตัวเลขคนอดอยากทั่วโลกในปี 2022 อยู่ที่ประมาณ 700 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนคนอดอยากตั้งแต่มีการระบาดของโควิด19 ถึง 122 ล้านคน มีประชากรโลกมากกว่า 3 พันล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ ประชากรโลกอีกเป็นจำนวนมาก กำลังประสบปัญหาโภชนาการจากการบริโภค เช่น บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม เป็นโรคอ้วน น้ำหนักเกินกระทบต่อสุขภาพ และยังส่งผลต่อรายจ่ายด้านงบประมาณสาธารณสุขของประเทศ FAO สนับสนุนประเทศไทยในการส่งเสริมระบบอาหารทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องเป้าหมายหลักของกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ ที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและระบบอาหารสีเขียว โดยเฉพาะการลดการสูญเสียอาหารและของเสีย เสริมสร้างการจัดการดิน น้ำ ป่าไม้ และระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน ผ่านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการลดความเสี่ยงจากเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การผลักดันนโยบายแก้ปัญหาการเกษตรระยะยาว
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME