วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานเปิดโครงการขับเคลื่อน “เชียงรายเมืองสุขภาพ” Chiang Rai Wellness City 
 

โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ “การขับเคลื่อน Chiang Rai Wellness City” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนร่วมลงนามปฏิญญา “ความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ” จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชน
มีการบรรยาพิเศษ
 
 
– บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุน Thialand Wellness Hub โดย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
– โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง Wellness ของโลก โดย คุณกรด โรจนเสถียร ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์รีสอร์ต
– Thailand Wellness Tourism-Future Trends & Market. โดย คุณอุไร มุกประดับทอง หัวหน้างานสินค้าท่องเที่ยวภาคกลาง กองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
– ทิศทางการขับเคลื่อน Wellness ของเชียงราย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

ภายนอกหอประชุมสมเด็จย่า มีการออกบูทแสดงผลงาน/กิจกรรมของภาคีเครือข่าย Wellness โดยได้รับเกียรติจาก นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.มัฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา สื่อมวลชน ร่วมงาน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME