วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.  นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวณพิชญา นันตาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายยุทธนา สุทธิสม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตในงานมหาบุญกุลกฐินถิ่นไทลื้อศรีดอนชัย ครั้งที่ 19 และเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย
  2. ส่งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการผ้าทอไทลื้อศรีดอนชัย และผู้ประกอบการกระเป๋าและตุ๊กตาไทลื้อศรีดอนชัย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CULTURAL PRODUCT OF THAILAND : CPOT) ประจำปีพุทธศักราช 2566
  3. ส่งมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จำนวน 2,000 ฉบับ แก่ผู้นำชุมชนฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME