เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสถาน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านน้ำม้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย พร้อมด้วยนางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายวสุพล จตุรคเชนทรเดชา ส.อบจ.เชียงราย อ.เชียงของ เขต 1 โดยมีนายช่วง กันทะ นายก อบต.สถาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายประเสริฐ สมทะนะ กำนันตำบลสถาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายอภิรมย์ บุญต่อม ผอ.รพ.สต.น้ำม้า นายปรีชา ก๋าเงิน อดีตกำนันตำบลสถาน นายธีระประสิทธิ์ เดชะนัน นายกพุทธ สมาคม จ.เชียงราย สาขาเชียงของ ผอ.รร.ในพื้นที่ บุคลากรศูนย์เครือข่ายการศึกษา ต.สถาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ทต.สถาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสถาน จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลสถานได้แสดงความสามารถในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนในตำบลสถานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว โดยการเล่นกีฬาและห่างไกลจากสารเสพติด เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในตำบลสถาน รักและสามัคคี มีความสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน ในเขตตำบลสถาน นายก นก ได้ร่วมชม ขบวนพาเหรด การแสดง ของน้องๆนักเรียนและสมาชิกแม่บ้าน พร้อมมอบเงินรางวัลสนับสนุนให้แต่ละการแสดงเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดแสดงครั้งต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME