บรรณาธิการและผู้บริหารจากหลากสื่อดังบนออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมาถกกันในหัวข้อ “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” ในงานสัมมนาระดับภูมิภาคในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ จัดโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในงานสัมมนา หัวข้อ “Survival of Online News Providers in the Changing World” ที่จะจัด   ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสและเป็นการรวมตัวกันของผู้ผลิตสื่อออนไลน์จากประเทศไทย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว ที่จะมาแลกเปลี่ยนและถกเกี่ยวกับปัญหา เคล็ดลับ และแนวทางการทำธุรกิจสื่อออนไลน์ในภูมิภาคนี้

นอกเหนือนี้ สัมมนานี้จะมีการถกกันเรื่องกลยุทธการนำเสนอข่าว รูปแบบการทำธุรกิจ และวิธีการสร้างรายได้จากการทำธุรกิจสื่อออนไลน์อีกด้วย

ร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดย มูลนิธิเอสซีจี, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.sonp.or.th

 

Explore how online news providers survive in this changing world

 

Many editors and executives from major southeast Asia online news providers will be joining a seminar in Bangkok organized by ONLINE NEWS PROVIDERS ASSOCIATION and THAI MEDIA FUND on June 12th discussing how to survive and do business today.

 

This “Survival of Online News Providers in the Changing World” seminar will be staged at Pathumwan Princess Hotel in Bangkok. It will be an open stage dozens of major news organizations from Thailand, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Philippines, Indonesia, Cambodia, and Laos to share and discuss about problems, tips, and how to do news-related business in this region.

 

Apart from the above, attendees will be discussing content strategies, business models, and monetization opportunities related to news providing business.

Co-sponsored by SCG Foundation, Bangkok Bank Public Company Limited, MBK Public Company Limited, Pathumwan Princess Hotel, Thai AirAsia, charoen pokphand foods public company limited, Gulf Energy Development Public Company Limited

 

More info: https://www.sonp.or.th

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : www.sonp.or.th

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME