เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในโครงการความร่วมมือองค์กรสื่อขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับผู้บริหารองค์กรสื่อดิจิทัล สมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP รวมทั้งนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน องค์กร หน่วยงานและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารการตลาด ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์

 

โครงการ One Day Training แลกเปลี่ยน – เรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Navigating Change: Strategies for Survival of Online News Providers in the Evolving Media Landscape” ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจแนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบันของอุตสาหกรรมข่าวออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สำรวจกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการสร้างและการเผยแพร่เนื้อหาในยุคดิจิทัล, สำรวจแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันนอกเหนือจากการโฆษณาแบบเดิม ๆ แนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 
 
การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ Chia Ting Ting, CEO of FG Media (Exclusive Business Arm for Malaysiakini Group) Experienced Leader Driving Commercial Success in Media Innovation มาเป็นวิทยการ
คุณ Chia Ting Ting กล่าวในเวทีสัมมนา โดยให้คำแนะนำว่า เทรนด์โลกตอนนี้เป็นเรื่องการแชร์ข่าวเข้าสู่แพลตฟอร์มส่วนตัว เช่น Line whatsapp คนรุ่นใหม่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัว ดังนั้นผู้ผลิตคอนเทนต์ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ แม้แต่ข่าวสถานการณ์ทั่วไปหรือข่าวที่แชร์บนโซเชียลมีเดีย กลุ่มวัยรุ่นก็ยังแชร์เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อถกเถียงหาข้อสรุปและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผลกระทบของโซเซียลมีเดียกว้างมาก ฉะนั้นทำยังไงเราจะสร้างและกระจายตรงนี้ไปได้ ต้องเลือกรูปแบบของแพลตฟอร์มใหม่ และทำยังไงให้ข้อมูลเข้าถึงผู้ฟัง
 
 
“ยกตัวอย่าง ไลฟ์สไตล์ปัจจุบันคนทั่วไปมักจะใส่หูฟังตลอดเวลา ดังนั้นเราจะต้องทำยังไงให้คอนเทนต์หมาะสำหรับคนที่ฟังหูฟังตลอดเวลา หรือบางกลุ่มเบื่อการเมือง แต่สนใจเรื่องทำมาหากิน หรือสิ่งที่ตัวเองทำมากกว่า หรือออกกำลังกายแล้วสามารถฟังข่าวสารใกล้ตัวไปด้วย บางทีข่าวการเมืองหรือข่าวแย่ ๆ ทำให้คนเลิกอ่านข่าวไปเลย เพราะเบื่อข่าวซ้ำ ๆ ทั้งที่มาเลเซียและที่ไทยก็มีเหตุการณ์เหมือนกัน”
 
 
คุณ Chia Ting Ting แนะว่า ผู้ผลิตคอนเท้นท์ยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแต่ข่าวเดียวหรือข่าวซ้ำ ๆ ควรดู trending ในช่วงเวลานั้นว่าคนสนใจเรื่องอะไร เราก็ผลิตคอนเทนต์ที่เข้าถึงความสนใจ เช่น เรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งที่น่าสนใจของคน การช่วยเหลือคน การอพยพของผู้คน มีเรื่องราวหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคน หรือการหลอกลวง scramble โดยการนำเสนอจะต้องทำให้เห็นว่าการใช้สื่อจะมีประโยชน์ต่อเขาอย่างไร การนำเสนอเรื่องการหลอกลวงต่าง ๆ เพื่อให้เขาสามารถป้องกันตัวได้อย่างไร ไม่ใช่มีเพียงแต่ข่าวการเมือง ข่าวรายวันเท่านั้น
 
 
นอกจากนั้น คุณ Chia Ting Ting ยังพูดถึงโมเดลการสร้างรายได้บนคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยรูปแบบของการบอกรับสมาชิก (Subscription) ว่า เราต้องหาทางให้ได้ว่าทำยังไงให้เขายอมจ่าย จะให้คนจ่ายเขาต้องรู้ว่าจะได้ข่าวพิเศษอย่างไร สิ่งสำคัญต้องรู้ว่ามีสิทธิพิเศษอะไรให้ผู้สมัครบ้าง และเราจะมีส่วนร่วมกับข่าวหรือคอนเทนต์ ของเราได้อย่างไร
“เราต้องแยกให้ออกระหว่าง คนดูทั่วไป กับคนที่สมัครสมาชิก คนสมัครเขาย่อมต้องการอะไรที่มากกว่าคนเสพข่าว เขาไม่ได้แค่ต้องการเสพข่าวเขาต้องการ ดีเบต การโต้วาที มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เขาถึงจะเห็นว่าคุ้มค่าในการเข้ามาตามเรา ต้องดึงดูดให้เขามามีส่วนร่วม”
 
 
เรื่องของเทรนด์คอนเท้นท์ในปี 2024 คุณ Chia Ting Ting เชื่อว่าเราจะหนีไม่พ้น AI อย่างแน่นอน ในฐานะผู้ผลิตข่าว ในที่สุดแล้ว เทคโนโลยียังไงก็ต้องมีเข้ามาในงานของเรา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้ยังไง ไม่ใช่แค่มารอแต่ Traffic คนเข้ามาดูเยอะ ๆ อย่างเดียว เราต้องเตรียมตัวให้มาก ต้องดูว่าเราเตรียมตัวแค่ไหนในการรับมือแต่เราต้องตระหนักว่าจะนำมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอนเท้นท์นั้น ๆ ได้อย่างไร
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME