“SME D Bank” ผนึก “บางจากฯ” หนุนเอสเอ็มอี สร้างและขยายธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Facebook
Twitter
Email
Print

SME D Bank จับมือบางจากฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ สนับสนุน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) หรือเอสเอ็มอี ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างและขยายธุรกิจใหม่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน  

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมาต่อเนื่อง ด้วยบริการการเงินควบคู่กับการพัฒนา เพื่อให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  โดย SME D Bank พร้อมสนับสนุนด้านการเงินผ่านสินเชื่อต่างๆ  วงเงินรวมกว่า  25,000 ล้านบาท  วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษสุด เริ่มต้น 4.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุดถึง 15 ปี  สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันบางจากอยู่แล้ว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าและซัพพลายเชน (supply chain) หรือผู้สนใจจะลงทุนเปิดร้านในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อให้มีเงินทุนไปขยาย ปรับเปลี่ยน  ลงทุนขยายสาขาหรือเสริมสภาพคล่อง

ขณะเดียวกัน SME D Bank จะสนับสนุนด้านการพัฒนาครบวงจรควบคู่กันไปด้วย ผ่านโครงการ SME D Coach จัดโปรแกรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกและคู่ค้าของบางจากฯ เช่น โปรแกรมความรู้ด้านมาตรฐาน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ บัญชี เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน และหลักการทำแฟรนไชส์ เป็นต้น   ความร่วมมือกับบางจากฯ ในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อย่างกว้างขวาง เพราะบางจากฯ มีเครือข่ายธุรกิจเกี่ยวโยงกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมาก ประกอบกับทำเลที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันบางจากอยู่ในย่านชุมชน นอกจากคู่ค้าจะได้รับประโยชน์แล้ว ยังส่งต่อคุณค่าไปสู่ชุมชนโดยรอบ ทำให้เงินหมุนเวียน กระจายรายได้ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ ร่วมมือกับพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีศักยภาพหลากหลายแบรนด์ เพื่อสร้างสรรค์สถานีบริการน้ำมันบางจากให้มีผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่หลากหลายและครบครัน สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าในทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกวัยตามแนวคิด Greenovative Destination for  Intergeneration โดยการร่วมมือระหว่างบางจากฯ และ SME D Bank ในครั้งนี้ ทำให้คู่ค้าของบางจากฯ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสในการลงทุนสร้างและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ที่ผ่านมา บางจากฯ  มีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมาอย่างยาวนาน เช่น การนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มชุมชนมาเป็นของสมนาคุณลูกค้าผู้ใช้น้ำมันบางจาก เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนไทยซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

นอกจากนั้น บางจากฯ และ SME D Bank ยังมีแผนร่วมกันจัดกิจกรรม Market Place นำสินค้าจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก มาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันบางจากและจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Matching) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพในท้องถิ่น ได้เปิดร้านในสถานีบริการน้ำมันบางจาก และในอนาคตสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ  เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Facebook
Twitter
Email
Print

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : SME D Bank

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE